Olsztyn, 27 września 2017 r.
A-067-62/17

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
sprawa-2976@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W nawiązaniu do e-maila z 11 sierpnia 2017 r. w załączeniu uprzejmie przedstawiam odpowiedź.
Z uwagi na duży rozmiar załączników, odpowiedź zostanie przesłana w 3 częściach.

na zarządzenie Pan Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie ?
st. insp. Róża Niewiadomska
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Olsztynie
...................................................................
Sąd Rejonowy w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44 pok. 248 II piętro
10-543 Olsztyn
Tel. 89 5230 240, Fax 89 5230 241
e-mail: oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl>

Załączniki

Pobierz list