Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej przesyłam wnioskowane informacje:

1.Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

* Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap

* Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym

* Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.

* Zwykłym mailem

* Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)

* Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)

* Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)

* Duża część usług urzędu jest juZ możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

* Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

* Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

* Tak

* Nie

* Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

* Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.

* Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań

* Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

* Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową

* Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

* Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany

* Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy

* Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
* Nie, choć byłaby taka potrzeba

* Inne, jakie.

pozdrawiam,

Olga Ludwiniak
Naczelnik
Wydziału Organizacji Urzędu
Urząd Miejski w Wołominie
22 763 30 32

Pobierz list