W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w
Gorzowie Wlkp. z dnia 03 października 2017 r.

Z poważaniem

--
st.sekr. sąd. Daria Krzemień-Mitz
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 7256 702
fax 095 7202 807

Załączniki

Pobierz list