W załączeniu przesyłam odpowiedź Pani Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Z poważaniem

Anita Zynek

Główny specjalista ds. administracyjnych

Oddział Administracyjny

w Sądzie Rejonowym w Rybniku

tel. 32 43-93-103

fax. 32 43-93-109

Załączniki

Pobierz list