Nadleśnictwo Wielbark przesyła w załączeniu:

1. odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 sierpnia 2017 roku,
2. decyzję w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej- decyzja została również wysłana pocztą tradycyjną.

Robert Krawczyk - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Wielbark

Załączniki

Pobierz list