Dzień dobry
Nadleśnictwo Wymiarki przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej oraz decyzję (Z.0172.7.2017).
Pozdrawiam
Krystyna Basiura
Sekretariat Nadleśnictwa Wymiarki
tel. 68 360 40 06
krystyna.basiura@zielonagora.lasy.gov.pl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli otrzymali tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.”

Załączniki

Pobierz list