PGL LP Nadleśnictwo Olkusz przesyła scan odpowiedzi u udostępnienie
informacji nt. pozyskania i zbytu pozyskanego drewna.

Z poważaniem

Aurelia Surosz

Specjalista GL

Nadleśnictwo Olkusz

ul. Łukasińskiego 3

32-300 Olkusz

tel: 32 643 04 45 wew. * 333, kom. 608 263 341

Załączniki

Pobierz list