Odpowiadając na wniosek Urząd Gminy w Lesznie informuje:

1. a, d

2. c

3. a

4. b

5. a

Z poważaniem

Monika Jaskulska

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Leszno

Al. Wojska Polskiego 21

05-084 Leszno

Tel. 22 725 80 05 wew. 104

www.gminaleszno.pl <http://www.gminaleszno.pl/>

Niniejsza wiadomość e-mail (wraz z wszystkimi załącznikami) może zawierać
informacje dotyczące tajemnic prawnie chronionych. Jeżeli nie są Państwo
jego adresatem, prosimy o jego niezwłoczne usunięcie i poinformowanie
nadawcy o zaistniałej pomyłce. Kopiowanie lub jakiekolwiek wykorzystywanie
zawartych w nim informacji, jak również ujawnianie ich osobom trzecim, jest
zabronione.

Pobierz list