W dniu 28.09.2020 o 08:02, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łebie pisze:
>
>
> -------- Wiadomość oryginalna --------
> Temat: Cyfryzacja gmin
> Data: 2020-09-28 07:50
> Od: sprawa-30244@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Do: sekretariat@leba.eu
>
>
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
> publicznych:
>
> 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy
> jest wybór kilku odpowiedzi)
> *_X a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap _*
> *_X b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której _**_
> _**_można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym _*
> c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
> autorski sposób.
> *_X d) Zwykłym mailem _*
> e) Inny sposób
>
> 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
> Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
> a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania
> się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
> b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
> pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
> c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
> pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej
> 50%)
> _*X d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji *__*
> *__*bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% *__*
> *__*usług) *_
> e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet
>
> 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa
> urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
> a) Tak
> b) Nie
> _*X c) Trudno powiedzieć *_
>
> 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
> (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
>
> a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do
> zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z
> transformacją.
> b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
> c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
> d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
> *_X e) Inne, jakie? - niechęć części (małej) pracowników, brak
> możliwości całkowitej cyfryzacji spraw (mimo odpowiedniej instrukcji
> kancelaryjnej nie można całkowicie prowadzić spraw przez EZD bez
> katalogu wyjątków; prawo pod tym względem jest "kulawe")_*
>
> 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
> transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym
> samodzielnie?
> _*X a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany *_
> b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
> c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest
> wdrożona
> d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
> e) Inne, jakie.
>
> Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na
> udzielone odpowiedzi.
>
*_Jesteśmy na początku ścieżki wdrażania EZD PUW. Odnosząc się wyjątków
w "bezpapierowym" obiegu to np. urząd miasta wielkości Gdańska ma takich
wyjątków ponad 700. Niewielka część spraw może odbywać się bez udziału
papieru i prawdziwych teczek (nawet jeśli jest zadeklarowany całkowicie
elektroniczny obieg). Problemem jest też proces archiwizacji teczek
elektronicznych i składów chronologicznych. Do tej pory jeszcze żaden
urząd przez to nie przeszedł (mimo prawnej możliwości; jest kilka
niedopowiedzeń...).
_*
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: sprawa-30244@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie
> z zasadami reprezentacji --
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> adres email: biuro@siecobywatelska.pl
> skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
--
---
Radosław Czyżewski | Urząd Miejski w Łebie | ul. Kościuszki 90, 84-360
Łeba | tel. 598661510 wew. 44 | kom. 510273789

Pobierz list