Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na przesłany pocztą elektroniczną wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 24.08 2017 r. przesyłam w załącznikach
odpowiedź Nadleśnictwa Mircze.

Z poważaniem

Karolina Walczak

Nadleśnictwo Mircze

Załączniki

Pobierz list