Dzień dobry
W załączonym pliku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej dot. wydawanej gazety.

Beata Czerkies
Urząd Gminy w Dydni

Załączniki

Pobierz list