Dzień dobry

Przesyłam wypełnioną ankietę.

z poważaniem Ewa Wałdowska MiPBP w Brodnicy

W dniu 07.12.2020 o 12:52, sprawa-33974@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
>
> Szanowni Państwo,
>
> 16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej
> treści:
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
> publicznych:
> 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
> a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
> b) kwartalnikiem;
> *c) dwumiesięcznikiem;*
> d) miesięcznikiem;
> e) dwutygodnikiem;
> f) tygodnikiem;
> g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
> Prosimy o opisanie sytuacji.
>
> 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
> a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
> b) jest dostępna tylko online;
> *c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*
> d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
>
> 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
> średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
>
nakład 30 000
>
> 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
> informację czy:
> *a) jest bezpłatna;*
> b) jest płatna.
>
> 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
> a) tak;
> *b) nie.*
>
> 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
> nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
> umieszczania tekstów płatnych.
> a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
> publikacji;
> b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
> każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
> publikowane w gazecie;
> *d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
> umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*
> e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo
> rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
> f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
>
> 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
> kilka odpowiedzi):
> mieszkańców,
> a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
> b) radnych opozycji;
> c) radnych rządzącej koalicji;
> d) organizacje społeczne;
> e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
> f) lokalny biznes;
> g) inne podmioty (jakie?).
>
*brak*
>
> 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
> wybrać kilka odpowiedzi):
> a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
> b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
> *c) żadne z powyższych.*
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: sprawa-33974@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy
> Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
>
> --
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
> --
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
> > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:24:54.564546+00:00 z >
> adresu biblioteka@biblioteka.brodnica.pl: > Na podstawie art. 61 >
> ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do >
> informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog >
> Polska wnosi > o udostępnienie następujących informacji > publicznych:
> 1) Prosimy o > informację, czy wydawana przez > Państwa gazeta jest:
> a) wydawana rzadziej niż > trzy razy do roku; > b) kwartalnikiem; c)
> dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; > e) > dwutygodnikiem; f)
> tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono > wydawanie > gazety,
> przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie > sytuacji. 2) Czy wydawana >
> przez Państwa gazeta: a) jest > dostępna tylko w wersji papierowej; b)
> jest > dostępna tylko > online; c) jest dostępna zarówno w wersji
> papierowej, jak i > > online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej
> opisanie. 3) Jeśli > gazeta jest > dostępna w wersji papierowej,
> prosimy o podanie > średniego nakładu rocznego w > 2019 roku. 4) Jeśli
> gazeta jest > dostępna w wersji papierowej, prosimy o > informację
> czy: a) jest > bezpłatna; b) jest płatna. 5) Czy gazeta prowadzi >
> sprzedaż > ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) Czy istnieją zasady (spisane
> lub > > niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w
> gazecie? > Nie chodzi > nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a)
> tak, > istnieje regulamin > zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, > w którym zawarte są jasne > kryteria przyjmowania tekstów
> do > publikacji; b) tak, istnieje regulamin > zamieszczania
> nadesłanych > do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie >
> umieszczony > decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół
> redakcji; c) nie > > istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane
> teksty są zawsze > publikowane w > gazecie; d) nie istnieje regulamin,
> a o tym czy > jakiś tekst zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo
> redaktor > naczelny lub zespół redakcji; e) nie > istnieje regulamin,
> a > nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie > są >
> publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; > 7)
> Czy w > 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i >
> materiały z prośbą o ich > nieodpłatną publikację przez (można >
> wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) > >
> przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy; b) radnych opozycji; > c)
> radnych > rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) >
> instytucje lokalne (np. > biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; > g)
> inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli > w 2020 roku do redakcji > gazety
> nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa > w > pytaniu nr 7,
> to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) > odmówiono >
> publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej > odpowiedzi; c)
> żadne z > powyższych. Wnosimy o udostępnienie > wskazanych informacji
> w formie > elektronicznej na adres: {{EMAIL}} > UWAGA: prosimy o to,
> by nie zmieniać podanego > adresu. Szymon > Osowski i Katarzyna
> Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie > z > zasadami reprezentacji