Dzień dobry,
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 4 listopada br. uzupełniony w dniu 29 listopada br., Nadleśnictwo Kartuzy przesyła w załączeniu pismo.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
Z poważaniem

Beata Beczek
Starszy Specjalista Służby Leśnej
tel. +48 58 685 29 47
tel. kom.: +48 692 438 789
e-mail: beata.beczek@gdansk.lasy.gov.pl<mailto:beata.beczek@gdansk.lasy.gov.pl>

[cid:image001.png@01D6CF01.82A35EF0]Nadleśnictwo Kartuzy

ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4
83-300 Kartuzy
www.kartuzy.gdansk.lasy.gov.pl<http://www.kartuzy.gdansk.lasy.gov.pl/>
kartuzy@gdansk.lasy.gov.pl<mailto:kartuzy@gdansk.lasy.gov.pl>

tel. 58 685 29 30
fax 58 685 29 32

********************************************************************************************************************************************************

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał [a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek
kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
********************************************************************************************************************************************************

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Kartuzy w Kartuzach, ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4,
* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu gromadzenia, przechowywania, udostępniania i usuwania w związku z realizacją obowiązków wynikających z łączących mnie z Panią/Pana umów, przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego lub działań zmierzających do zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b,c, d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r,
* Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
* Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przeprowadzania rekrutacji, trwania negocjacji i rozmów w sprawie będącej przedmiotem wymiany korespondencji oraz w okresie 5 lat od dnia zakończenia przeprowadzenia rekrutacji, trwania tych negocjacji i rozmów. Nie dotyczy to okresów przechowywania tych danych ustalonych obowiązującymi przepisami prawa.
* Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu ba zgodność z prawem przetwarzania (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano zgody przed jej cofnięciem.
* Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
* Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jednocześnie stanowi ono warunek umowny lub warunek zawarcia umowy lub prowadzenia dalszej korespondencji w określonej sprawie.

Załączniki

  • image001_ZkL73bO.png (nieskanowany) Skanuj
  • Decyzja_o_odmowie_udostępnienia_informacji-Konsultacje_społeczne_SSO__uxkG46j.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
Pobierz list