Dzień dobry

W załączniku przesyłam Państwu odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z poważaniem
Krzysztof Zalewski
Zastępca Nadleśniczego
tel.: 600 342 992
e-mail: {{ email }}

_____

Nadleśnictwo Włodawa
Suszno, ul. Wspólna 8
22-200 Włodawa
tel.: [+48 82 572 14 41, w. 24]
e-mail: {{ email }}
www: <http://www.wlodawa.lublin.lasy.gov.pl/> www.wlodawa.lublin.lasy.gov.pl

Załączniki

  • image001_IeEE5o8.png
  • Decyzja_nr_22_z_dnia_11.12.2020_r._Watchdog.pdf