Dzień dobry

W załączniku przesyłam Państwu odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z poważaniem
Krzysztof Zalewski
Zastępca Nadleśniczego
tel.: 600 342 992
e-mail: krzysztof.zalewski@lublin.lasy.gov.pl

_____

Nadleśnictwo Włodawa
Suszno, ul. Wspólna 8
22-200 Włodawa
tel.: [+48 82 572 14 41, w. 24]
e-mail: wlodawa@lublin.lasy.gov.pl
www: <http://www.wlodawa.lublin.lasy.gov.pl/> www.wlodawa.lublin.lasy.gov.pl

Załączniki

Pobierz list