W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej Nadleśnictwo Kolumna przesyła w załączniku odpowiedzi na w/w wniosek.
Proszę o potwierdzenia otrzymania niniejszej wiadomości.
Z poważaniem
Michał Falkowski
Z-ca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Kolumna

Załączniki