Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji dziękujemy za przesłanie informacji równocześnie pragnąc zauważyć, że przesłana przez Państwa informacja nie odpowiada w pełni na zadane przez nas pytania.

Otrzymaliśmy dokumentację procesu tworzenia PUL (elaborat i podsumowanie) następujących nadleśnictw
Sucha
Opole
Andrychów
Olkusz
Ujsoły
Kłobuck
Kup
Lubliniec
Bielsko
Rudziniec
Kędzierzyn
Kluczbork
Brynek
Świerklaniec
Jeleśnia
Wisła
Rybnik
Węgierska Górka
Koniecpol
Kobiór
Namysłów
Ustroń
Prószków
Katowice
Złoty Potok
Tułowice
Strzelce Opole
Siewierz
Brzeg
Chrzanów
Zawadzkie

W Państwa piśmie mowa jest o 38 nadleśnictwach, z czego wnosimy, że brakuje wciąż dokumentacji 7 nadleśnictw. Otrzymaliśmy również parę wiadomości do których załączone było tylko pismo przewodnie, co sugeruje, że z jakiś powodów załączniki nie dołączyły się do tych wiadomości. Prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji.

W przesłanej dokumentacji brakuje informacji jakie instytucje strony społecznej są zapraszane bezpośrednio na komisje i narady podczas prac nad tworzeniem PUL. Zamieszczone listy obecności nie odpowiadają w pełni na to pytanie gdyż dokumentują kto w spotkaniu wziął udział, a nie kto został na nie zaproszony. Drugą informacją, której brakuje w standardowej dokumentacji PUL przesłanej przez Państwa jest dokumentacja wniosków przesłanych przez stronę społeczną podczas procesu tworzenia PUL. Wnioskujemy o uzupełnienie tych informacji.

Pragniemy też wyjaśnić, że pytając o ewentualne plany zmian w procesach tworzenia PULi mamy na myśli następujące kwestie:
Czy w ciągu ostatnich 5 lat (31 października 2015 - 1 listopada 2020) powstały dokumenty takie jak: plany, polityki, analizy, strategie lub podobne dokumenty, w których dokonano oceny skuteczności dotychczasowej komunikacji Lasów Państwowych (RDLP i nadleśnictw) ze społeczeństwem w procesie tworzenia Planów Urządzenia Lasu lub zawarto rekomendacje, które na nią wpłyną. Jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie.
Czy w ciągu ostatnich 5 lat (31 października 2015 - 1 listopada 2020) podjęto w kwestii usprawnienia komunikacji pomiędzy Lasami Państwowymi (RDLP i nadleśnictwa) a społeczeństwem w procesie tworzenia Planów Urządzenia Lasu jakiekolwiek działania: np. zlecono przygotowanie analizy dotychczasowej komunikacji, polityki komunikacji, strategii komunikacyjnej, badano ruch na stronach internetowych nadleśnictw lub zlecono przygotowanie innego tego typu dokumentu? Prosimy o przesłanie powstałych dokumentów lub informacji kto prowadzi obecnie tego typu badania/analizy i kiedy zostaną one ukończone?

Równocześnie, uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie.

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk
Członkinie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list