Szanowni Państwo,

W załączniku Nadleśnictwo Płońsk, przesyła Decyzję nr 19/2020 z dnia
16.12.2020r. Odpowiedź została również wysłana do Państwa pocztą tradycyjną.

Z poważaniem

Z upoważnienia Nadleśniczego

Kinga Małkowska

Robotnik pomocniczy ds. administracyjnych

tel. kom.: +48 575 975 025

09-100 Płońsk, ul. Leśników 2

tel.: +48 23 674 41 86, tel. sekr.: + 48 23 66 24 515

<http://www.lasy.gov.pl/> www.plonsk.warszawa.lasy.gov.pl

Załączniki

Pobierz list