Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji dziękujemy za przesłanie odpowiedzi. Prosimy o jej doprecyzowanie.

Piszecie Państwo “nie wpłynęły do naszego nadleśnictwa wnioski i uwagi do PUL na terenie Nadleśnictwa”. We wniosku prosimy o informacje na temat wniosków i uwag, które wpłynęły już po zatwierdzeniu PUL (w odróżnieniu od wniosków wpływających podczas procesu tworzenia i zatwierdzania PUL). Określenie “wnioski i uwagi do PUL”, którym Państwo się posługujecie, może opisywać obie te okoliczności. Dlatego prosimy o jasne określenie, której sytuacji dotyczy Państwa odpowiedź. Jeżeli omyłkowo odpowiedzieli Państwo na pytanie o proces tworzenia PUL, wnioskujemy o odpowiedź dotyczącą okresu już po zatwierdzeniu PUL.

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk

Członkinie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list