W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina
Batorz informuję, że nie przekazywała Poczcie Polskiej danych ze spisu
wyborców.

Sekretariat
Urząd Gminy Batorz
Batorz 52A
23-30 Batorz

Pobierz list