Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam częściową odpowiedź na Państwa zapytanie przesłane do
Nadleśnictwa Kobiór dnia 24.08.2017r.

Decyzja dotycząca odmowy udostępnienia części informacji z Państwa wniosku
zostanie doręczona pocztą tradycyjną na adres:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Z upoważnienia Nadleśniczego.

Z poważaniem

Lech Dąbrowski

specjalista ds.użytkowania lasu i marketingu

Nadleśnictwo Kobiór

ul. Katowicka 141

43-211 Piasek

tel.: 32 218 81 81, tel. kom. 601452275

Załączniki