Dzień dobry

W odpowiedzi na złożony wniosek o udostepnienie informacji publicznej
informuję iż Urząd Miejski w Strzelnie nie przekazał danych wyborców
Poczcie Polskiej S.A.

z poważaniem
Piotr Lessnau
Sekretarz Gminy Strzelno

Pobierz list