W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
pocztą e-mail do Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie (data wpływu
07-01-2021 r.) uprzejmie informuję, że GMINA TARNOGRÓD przed 9 maja 2020
r. nie przekazała danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

z poważaniem
Aneta Magoch
Zastępca Kierownika USC w Tarnogrodzie
Rejestr wyborców

Pobierz list