Urząd Gminy w Księżpolu przekazał Poczcie Polskiej S.A.

materiały wyborcze.

                                            Henryk Kłało