Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
02.01.2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 05.01.2021 przez platformę
e-puap). Uprzejmie informuję, że gmina Kodeń nie przekazała Poczcie
Polskiej S.A  danych wyborców.

Z poważaniem

Urząd Gminy Kodeń

--
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazywane nam za
pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia
korespondencji z Państwem i w celu dla którego zostały nam udostępnione.
Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych, zawartych w korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną
jest Urząd Gminy w Kodniu.
Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana danych
osobowych oraz wykonywaniem praw, możliwy jest pod adresem mailowym
ug@koden.pl Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem:
https://ugkoden.bip.lubelskie.pl/index.php?id=385

Niniejsza korespondencja i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan jej prawidłowym
adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub
inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan
niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji z komputera.

Pobierz list