Urząd Gminy Wysokie

ul. Nowa 1

23-145 Wysokie

Sieć Obywatelska -  Watchdog Polska

02-605 Warszawa

ul. Ursynowska 22/2

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Wysokie informuje, że w związku z wyborami na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na 9 maja 2020 r  dane wyborców
zostały przekazane zgodnie z nadchodzącymi ówcześnie zaleceniami.

z wyrazami szacunku

Beata Sagan

UG Wysokie