W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
17.01.2021 r. informuję, że Urząd Gminy Wojsławice przekazał dane
wyborców Poczcie Polskiej S. A. przed dniem 9 maja 2020 r.

Z poważaniem

Magdalena Jeleń

Urząd Gminy Wojsławice

Pobierz list