Dzień dobry
Przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej oraz
decyzję o odmowie udostępnienia części informacji.
Dokumenty zostały również wysłane pocztą tradycyjną.

Pozdrawiam
Tomasz Kiewlicz
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Nadleśnictwo Świerczyna

Załączniki

Pobierz list