SG 1431.1.2021

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuje, że
Urząd Gminy Rybczewice przekazał Poczcie Polskiej dane ze spisu wyborców
w dniu 28.04.2020 r.

z poważaniem

Renata Trała

Sekretarz Gminy

--
Urząd Gminy Rybczewice
Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice
tel.: 81 58 44 460
fax. 81 58 44 474
(e): urzad@rybczewice.pl
www.rybczewice.pl

Pobierz list