Działając w imieniu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r., niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy Państwa ministerstwo (dalej Ministerstwo) prowadzi profil/profile na Facebooku?
2. Jeśli tak, prosimy o link/linki.
3. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu Ministerstwa na Facebooku i na innych ewentualnych profilach prowadzonych przez Ministerstwo?
4. Czy profile Facebook prowadzą pracownicy Ministerstwa czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
5 Jeśli profil prowadzą pracownicy Ministerstwa, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy Państwa Ministerstwo prowadzi profil/profile na Twitterze?
2. Jeśli tak, prosimy o link/linki.
3. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu Ministerstwa na Twitterze i na innych ewentualnych profilach prowadzonych przez Ministerstwo?
4. Czy profile Twitter prowadzą pracownicy Ministerstwa czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
5 Jeśli profil prowadzą pracownicy Ministerstwa, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 3 - OFICJALNY PROFIL MINISTRA

1. Jeśli istnieje oficjalny profil Ministra na Facebooku lub Twitterze czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu Ministerstwa? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy Ministerstwa, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione/opłacone przez Ministerstwo)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest opłacany z budżetu Minierstwa, prosimy o link do profilu/profili.
3. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest opłacany z budżetu Ministerstwa, prosimy o informację o tym, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na każdym z nich?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji