Dzień dobry!
 W odpowiedzi na wniosek z 08.02.2021r. informuję, że Gmina Głuchów nie
przekazywała danych swoich wyborców Poczcie Polskiej w związku z
wyborami powszechnymi na Prezydenta RP zarządzonych w 2020r.

--
Z wyrazami szacunku:
Lech Kowara
Sekretarz Gminy
96-130 Głuchów
tel. 46 815 73 03
www.gminagluchow.pl

Pobierz list