W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
09.02.2021 r. w przedmiocie ,,Czy przed wejściem w życie ustawy o
szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Państwa Urząd przekazał
dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.?" informuję, że Urząd Miasta w
Przasnyszu nie przekazał żadnych danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Z poważaniem

Łukasz Machałowski

Zastępca Burmistrza Przasnysza

Urząd Miasta w Przasnyszu

ul. Kilińskiego 2

06-300 Przasnysz

Pobierz list