W załączeniu przesyłam pismo z odpowiedzią na wniosek z dnia 24 sierpnia
2017 r.

-----------------------------------------------------------

Jowita Morawska

Starszy Specjalista SL d.s. Gospodarki leśnej

Nadleśnictwo Białowieża

17-230 Białowieża, ul.Wojciechówka 4

Tel. 85 6812405

e-mail: jowita.morawska@bialystok.lasy.gov.pl

Załączniki

Pobierz list