Nadleśnictwo Lądek Zdrój przesyła

odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej

z dnia 24.08.2017 r.

Odpowiedź wysłano także do Państwa

pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.

Pozdrawiam

Jan Chilarski

Zastępca Nadleśniczego - Nadleśnictwo Lądek Zdrój

e-mail: <mailto:jan.chilarski@wroclaw.lasy.gov.pl>
jan.chilarski@wroclaw.lasy.gov.pl tel. +48 74 814-14-39, +48 669 984
619

Załączniki

Pobierz list