Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez DOBCZYCE

Twoja wiadomość

Do: ugim@dobczyce.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 10:24

odczytano w dniu 2019-02-06 10:28.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STANISŁAWÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad.gminy@stanislawow.pl> o 2019-02-06 10:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-06 10:29

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LEONCIN

Twoja wiadomość

Do: gmina@leoncin.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 10:26

odczytano w dniu 06.02.2019 10:28.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez OJRZEŃ

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 6
luty 2019 do "sekretariat@ugojrzen.nazwa.pl" <sekretariat@ojrzen.pl> z tematem
"Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytane: [Spam] [SPF Softfail] Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez RADZYMIN

Twoja wiadomość

Do: Sekretariat UMIG
Temat: [Spam] [SPF Softfail] Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 6 lutego 2019 10:26:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 6 lutego 2019 10:30:10 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PŁONIAWY-BRAMURA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@ploniawy-bramura.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STARA BŁOTNICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@starablotnica.pl> o 2019-02-06 10:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-06 10:31

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GARWOLIN

Twoja wiadomość

Do: urzad@garwolin-gmina.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 10:26

odczytano w dniu 2019-02-06 10:24.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SŁOPNICE

Twoja wiadomość

Do: gmina@slopnice.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 10:24

odczytano w dniu 2019-02-06 10:32.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STRYSZÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@stryszow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 10:24

odczytano w dniu 2019-02-06 10:34.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez MIŃSK MAZOWIECKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@minskmazowiecki.pl> o 2019-02-06 10:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-02-06 10:34

UG Sośno link przez SOŚNO

Dzień dobry, poniżej link do naszej strony z artykułem o Państwa naborze:

https://sosno.pl/index.php/dla-mieszkancow/oswiata/634-zapraszamy-do-szkoly-
inicjatyw-strazniczych

Pozdrawiam

Adrian Szubiński

Informatyka i Promocja

Urząd Gminy Sośno

ul. Nowa 1, 89-412 Sośno

NIP 5611501604

tel. 52 389 01 15

e-mail: szubinskia@sosno.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez OSIEK 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@osiek.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TARNÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@gmina.tarnow.pl> o 06.02.2019 10:24

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o06.02.2019 10:29

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PLATERÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres platerow@platerow.com.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SADOWNE

https://www.facebook.com/gsadowne/

Pozdrawiam
Katarzyna Wiechowska
Urząd Gminy Sadowne
tel. 25 675 34 61

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PARZĘCZEW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@parzeczew.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 08:42

odczytano w dniu 06.02.2019 10:40.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez JONIEC

Twoja wiadomość

Do: joniec@ugjoniec.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 10:26

odczytano w dniu 2019-02-06 10:30.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BIAŁOPOLE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugbialopole@data.pl> o 2019-02-06 08:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-06 10:39

Potwierdzenie odbioru: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez JADÓW 1

Potwierdzenie odbioru

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do jadow@o2.pl w dniu: środa, 6 lutego 2019 o godz. 10:26.

Adresat potwierdził odbiór tej wiadomości w dniu: środa, 6 lutego 2019 o godz. 10:39.

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SZREŃSK

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: szrensk@szrensk.com.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-02-06 10:26

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez NARUSZEWO

Twoja wiadomość

Do: ugnaruszewo@vip.wp.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 10:26

odczytano w dniu 2019-02-06 10:40.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PĄTNÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@patnow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 08:42

odczytano w dniu 2019-02-06 10:40.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BROK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@brok.pl> o 2019-02-06 10:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-06 10:41