Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŻABNO

Twoja wiadomość

Do: umzabno@zabno.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 10:24

odczytano w dniu 2019-02-06 12:06.

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: rzepiennik@rzepiennik.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-02-06 10:24

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BABICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<poczta@babice.pl> o 2019-02-06 10:24

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-06 12:23

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GARBATKA-LETNISKO

Twoja wiadomość

Do: urzad@garbatkaletnisko.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 10:26

odczytano w dniu 2019-02-06 12:24.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez NADARZYN

Twoja wiadomość

Do: gmina@nadarzyn.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 10:26

odczytano w dniu 2019-02-06 12:30.

Potwierdzenie odbioru: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez DALIKÓW 1

Potwierdzenie odbioru

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do ugdalikow@wp.pl w dniu: środa, 6 lutego 2019 o godz. 08:41.

Adresat potwierdził odbiór tej wiadomości w dniu: środa, 6 lutego 2019 o godz. 12:31.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŁYSE

Twoja wiadomość

Do: ug_lyse@wp.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 10:26

odczytano w dniu 2019-02-06 12:32.

Potwierdzenie przeczytania przez SŁABOSZÓW

Witaj sprawa-11293@fedrowanie.siecobywatelska.pl!

Twój list adresowany do gminaslaboszow@wp.pl i datowany: 6 lutego 2019 (10:24:41), został przeczytany.
Jeśli Twój list wymaga odpowiedzi, to Gminaslaboszow odpowie w najbliższym czasie.

The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <el.c9bac6534ccbbc899346021ef4343b01.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
Delivered-To: gminaslaboszow@wp.pl
Received: (wp-smtpd mx.wp.pl 18722 invoked from network); 6 Feb 2019 10:24:42 +0100
Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl ([185.70.38.12])
(envelope-sender <el.c9bac6534ccbbc899346021ef4343b01.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>)
by mx.wp.pl (WP-SMTPD) with ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 encrypted SMTP
for <gminaslaboszow@wp.pl>; 6 Feb 2019 10:24:42 +0100
Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 43vbcn6Q35zF9tyR
for <gminaslaboszow@wp.pl>; Wed, 6 Feb 2019 09:24:41 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
s=emaillabs; t=1549445081; bh=9sLzuDZVgH1PIIojGaN6mQ1V3r4=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=XXomPT5Sc931QselF967E60HejqLKpfwqFbCK0LXaqdpqftcz9KqWi3cCDkelwVDu
udK70q5jHdJl5NY1PiA87k/4Ujos5BVfe/7iMVaZxXfrWaIY1nCarB1SJ+Rn+pnKHP
sKiRNKw8nNR+ZCyAmp2QtXowZM9g2q5tdtMVON1M=
Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 7E0681ED3A
for <gminaslaboszow@wp.pl>; Wed, 6 Feb 2019 10:24:41 +0100 (CET)
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="===============9106961977962634463=="
MIME-Version: 1.0
Subject: =?utf-8?q?Pro=C5=9Bba_o_publikacj=C4=99_zaproszenia_do_Szko=C5=82y_Inicja?=
=?utf-8?q?tyw_Stra=C5=BCniczych?=

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BATORZ

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@batorz.gmina.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-02-06 08:36

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TUCHÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@tuchow.pl> o 2019-02-06 10:24

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-06 12:41

RE: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez CZERNICHÓW 1

Szanowni Państwo,
ogłoszenie o rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych zostało opublikowane na stronie internetowej gminy Czernichów:

https://gmina.czernichow.pl/index.php/22-praca-nauka/2407-rekrutacja-do-szkoly-inicjatyw-strazniczych

z poważaniem

Ewa Lipowczan

sekretarz gminy

Urząd Gminy Czernichów

32-070 Czernichów, ul. Gminna 1

pow. krakowski, woj. małopolskie

tel.: 122 702 104 wewn. 103

kom.: +48 509 959 241

e-mail: sekretarz@czernichow.pl

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BRAŃSZCZYK

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@branszczyk.pl> o 2019-02-06 10:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2019-02-06 12:45

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SULEJÓW

Twoja wiadomość

Do: um@sulejow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 08:42

odczytano w dniu 06.02.2019 12:47.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez JEŻÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@jezow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 08:41

odczytano w dniu 06.02.2019 12:56.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez MAGNUSZEW

Twoja wiadomość

Do: ugmagnuszew@bip.org.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 10:26

odczytano w dniu 2019-02-06 12:54.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Grudziądz

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@um.grudziadz.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 06.02.2019 07:38

odczytano w dniu 06.02.2019 12:55.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SEROKOMLA

Twoja wiadomość

Do: gmina-serokomla@go2.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 08:36

odczytano w dniu 2019-02-06 12:58.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SIEMIĄTKOWO

Twoja wiadomość

Do: ug@siemiatkowo.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 10:26

odczytano w dniu 2019-02-06 12:46.

Przeczytano: Pro&#347;ba o publikacj&#281; zaproszenia do Szko&#322;y Inicjatyw Stra&#380;niczych przez Nowy Sącz

Twoja wiadomość

Do: urzad@nowysacz.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 6 Lutego 2019, 10:24 am, Śr

Została wyświetlona na 6 Lutego 2019, 1:00 pm, ŚrReporting-UA : poczta.nowysacz.pl ; SquirrelMail (version 1.4.21)
Original-Recipient : urzad@nowysacz.pl
Final-Recipient: rfc822; urzad@nowysacz.pl
Original-Message-ID : <20190206092439.20607.53516@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BELSK DUŻY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@belskduzy.pl> o 2019-02-06 10:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-06 13:03

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GRUDZIĄDZ

Twoja wiadomość

Do: ug@grudziadz.ug.gov.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-05 15:30

odczytano w dniu 2019-02-06 13:03.

Re: RE: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez AgnieszkaP

Szanowni Państwo,

dziękuję za publikacje na stronie Urzędu Gminy Czernichów.

Pozdrawiam serdecznie,

Agnieszka Podgórska
Koordynatorka Szkoły Inicjatyw Strażniczych

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Link do Państwa ogłoszenia na stronie UG Sarnaki przez AgnieszkaP

Dziękuję za publikację ogłoszenia.

Pozdrawiam,
Agnieszka Podgórska
Koordynatorka Szkoły Inicjatyw Strażniczych

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez AgnieszkaP

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o publikację ogłoszenia o rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych na stronie internetowej Państwa urzędu, w mediach społecznościowych (o ile są prowadzone) oraz w wydawanych przez Państwa informatorach i/lub mediach papierowych.

Link do ogłoszenia: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2019/02/Informacja__SIS.docx

Bezpośredni link do ankiety rekrutacyjnej: https://crm.siecobywatelska.pl/civicrm/?page=CiviCRM&q=civicrm/event/info&id=133&reset=1

Link do stopki z logotypami: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2019/02/stopka_1.png

Link do logotypu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/06/logo_sowp_pl.rar

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: https://siecobywatelska.pl/sis/

Uprzejmie prosimy o publikację ogłoszenia w terminie, w którym odbywa się rekrutacja, czyli miedzy 6.02.2019 a 10.03.2019 roku.

Ewentualne linki prosimy o przesłanie na adres {{EMAIL}}

Z poważaniem,
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji.

Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez AgnieszkaP

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o publikację ogłoszenia o rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych na stronie internetowej Państwa urzędu, w mediach społecznościowych (o ile są prowadzone) oraz w wydawanych przez Państwa informatorach i/lub mediach papierowych.

Link do ogłoszenia: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2019/02/Informacja__SIS.docx

Bezpośredni link do ankiety rekrutacyjnej: https://crm.siecobywatelska.pl/civicrm/?page=CiviCRM&q=civicrm/event/info&id=133&reset=1

Link do stopki z logotypami: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2019/02/stopka_1.png

Link do logotypu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/06/logo_sowp_pl.rar

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: https://siecobywatelska.pl/sis/

Uprzejmie prosimy o publikację ogłoszenia w terminie, w którym odbywa się rekrutacja, czyli miedzy 6.02.2019 a 10.03.2019 roku.

Ewentualne linki prosimy o przesłanie na adres {{EMAIL}}

Z poważaniem,
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji.