Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BRANIEWO

Twoja wiadomość

Do: gmina@gminabraniewo.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:40

odczytano w dniu 07.02.2019 06:58.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LUBRZA

Twoja wiadomość

Do: urzad@lubrza.opole.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:11

odczytano w dniu 07.02.2019 07:05.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KROŚCIENKO WYŻNE

Twoja wiadomość

Do: urzad@kroscienkowyzne.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-07 07:05.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZAMBRÓW

Twoja wiadomość

Do: ugz@ugzambrow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:14

odczytano w dniu 2019-02-07 07:05.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez RYN

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<miastoryn@miastoryn.pl> o 2019-02-06 15:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2019-02-07 07:00

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez DARŁOWO

Twoja wiadomość

Do: poczta@ugdarlowo.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:59

odczytano w dniu 2019-02-07 07:09.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez OLSZANKA

Twoja wiadomość

Do: ug@olszanka.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-07 07:09.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GILOWICE

Twoja wiadomość

Do: uggilowice@gilowice.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:36

odczytano w dniu 2019-02-07 07:09.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PAWŁOSIÓW

Twoja wiadomość

Do: ug_pawlosiow@pro.onet.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-07 07:11.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BOBROWNIKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@bobrowniki.pl> o 2019-02-06 15:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 07:09

Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez Chorzów

**_Return Receipt_**

Your document:

|

Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych


---|---

was received by:

|

skawska_j@um.chorzow.plat:

|

2019-02-07 07:14:56Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu
prowadzenia korespondencji elektronicznej jest Prezydent Miasta Chorzów.
Szczegóły dot. zasad przetwarzania danych
[tutaj](http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727)
(http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727). Niniejszy e-mail
oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie
prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości,
nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny
sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości
prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez CZUDEC

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretarz@czudec.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-02-06 15:11

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŁODYGOWICE

Twoja wiadomość

Do: gmina@lodygowice.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:36

odczytano w dniu 07.02.2019 07:15.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GODÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@godow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GRONOWO ELBLĄSKIE

Twoja wiadomość

Do: gminagronowo@gminagronowo.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:40

odczytano w dniu 2019-02-07 07:17.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STARA DĄBROWA

Twoja wiadomość

Do: ug@staradabrowa.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:59

odczytano w dniu 2019-02-07 07:17.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez MICHAŁOWO

Twoja wiadomość

Do: ugmich@michalowo.ug.gov.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:14

odczytano w dniu 2019-02-07 07:13.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez WIELOWIEŚ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@wielowies.pl> o 2019-02-06 15:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 07:20

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez POLICE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ug.police.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:59

odczytano w dniu 2019-02-07 07:19.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@slupia.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:38

odczytano w dniu 2019-02-07 07:22.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BYTÓW

Twoja wiadomość

Do: urzad@bytow.com.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:26

odczytano w dniu 07.02.2019 07:23.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez NURZEC-STACJA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug_nurzecst@zetobi.com.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GIERAŁTOWICE

Twoja wiadomość

Do: urzadgminy@gieraltowice.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:36

odczytano w dniu 07.02.2019 07:25.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez RUMIA

Twoja wiadomość

Do: urzad@um.rumia.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:26

odczytano w dniu 07.02.2019 07:26.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PRUCHNIK

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminapruchnik.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:11

odczytano w dniu 07.02.2019 07:27.