Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BĘDZIN

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: um@um.bedzin.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-02-06 15:36

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SUSZEC

Twoja wiadomość

Do: gmina@suszec.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:36

odczytano w dniu 07.02.2019 07:26.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PRZELEWICE

Twoja wiadomość

Do: gmina@przelewice.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:59

odczytano w dniu 2019-02-07 07:26.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez Sosnowiec

Twoja wiadomość

Do: um@um.sosnowiec.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:36

odczytano w dniu 2019-02-07 07:27.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BRANICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@branice.pl> o 2019-02-06 15:11

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 07:36

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez ZALEWO

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 6
luty 2019 do "urzad@zalewo.pl" <urzad@zalewo.pl> z tematem "Prośba o publikację
zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez UJSOŁY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugujsoly@ujsoly.com.pl> o 2019-02-06 15:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 07:28

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SKALBMIERZ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@skalbmierz.eu
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:38

odczytano w dniu 2019-02-07 07:28.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŁUBNIANY

Twoja wiadomość

Do: ug@lubniany.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-07 07:29.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LIPOWA

Twoja wiadomość

Do: uglipowa@tenit.com.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:36

odczytano w dniu 2019-02-07 07:29.

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOLBUDY

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@kolbudy.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-02-06 15:26

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez NOWE MIASTO LUBAWSKIE

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 6
luty 2019 do "urzad@gminanml.pl" <urzad@gminanml.pl> z tematem "Prośba o
publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BIELICE

Twoja wiadomość

Do: gmina@bielice.com.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:59

odczytano w dniu 2019-02-07 07:30.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez WĄSOSZ

Twoja wiadomość

Do: wojt.wasosz.bgr@gminypolskie.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:14

odczytano w dniu 2019-02-07 06:54.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez CISEK

Twoja wiadomość

Do: info@cisek.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-07 07:31.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Twoja wiadomość

Do: umig@glogow-mlp.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-07 07:32.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez MARIANOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@marianowo.pl> o 2019-02-06 15:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-02-07 07:33

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez OLSZTYNEK

Twoja wiadomość

Do: ratusz@olsztynek.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:40

odczytano w dniu 2019-02-07 07:31.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PYRZYCE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl> o 2019-02-06 15:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-02-07 07:33

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez LIPNO

Twoja wiadomość

Do: lipno@uglipno.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 06.02.2019 18:48

odczytano w dniu 07.02.2019 07:33.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez RYDUŁTOWY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@rydultowy.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZAWICHOST

Twoja wiadomość

Do: urzad@zawichost.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:38

odczytano w dniu 2019-02-07 07:32.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZAMBRÓW

Twoja wiadomość

Do: um@zambrow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:14

odczytano w dniu 07.02.2019 07:34.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GRÓDEK

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@grodek.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:14

odczytano w dniu 2019-02-07 07:35.

RE: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KARLINO 1

http://karlino.pl/aktualnosc-9064-zapraszamy_do_szkoly_inicjatyw.html