Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez CZYŻEW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@umczyzew.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:14

odczytano w dniu 2019-02-06 15:21.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez SKĘPE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@skepe.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LIBIĄŻ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@libiaz.pl> o 2019-02-06 10:24

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 07:38

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PARCHOWO

Twoja wiadomość

Do: gmina@parchowo.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:26

odczytano w dniu 2019-02-07 07:38.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TCZEW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@um.tczew.pl> o 2019-02-06 15:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 07:39

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KIETRZ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@kietrz.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-07 07:38.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SZCZYTNO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@um.szczytno.pl> o 2019-02-06 15:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 07:39

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez CZŁOPA

Twoja wiadomość

Do: umig@czlopa.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:59

odczytano w dniu 2019-02-07 07:39.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez HERBY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@herby.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SKARŻYSKO-KOŚCIELNE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<koscielne@skarzysko.com.pl> o 2019-02-06 15:38

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 07:40

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LICHNOWY

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@lichnowy.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-02-06 15:26

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZAWADZKIE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@zawadzkie.pl> o 2019-02-06 15:11

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 07:40

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Twoja wiadomość

Do: gmina@goczalkowicezdroj.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:36

odczytano w dniu 2019-02-07 07:42.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOŁBASKOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@kolbaskowo.pl> o 2019-02-06 15:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-02-07 07:41

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOŁBASKOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@kolbaskowo.pl> o 2019-02-06 15:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-02-07 07:41

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez OSTASZEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<ug@ostaszewo.pl> o 2019-02-06 15:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-02-07 07:33

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez CZARNOCIN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@czarnocin.com.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez JAROSŁAW

Twoja wiadomość

Do: um@jaroslaw.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-07 07:46.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KONARZYNY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@konarzyny.pl> o 2019-02-06 15:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 07:46

Potwierdzenie odbioru: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez JEZIORANY 1

Potwierdzenie odbioru

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do umjeziorany@wp.pl w dniu: środa, 6 lutego 2019 o godz. 15:40.

Adresat potwierdził odbiór tej wiadomości w dniu: czwartek, 7 lutego 2019 o godz. 07:47.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PRZYRÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<przyrow@przyrow.pl> o 2019-02-06 15:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-02-07 07:47

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŁONIÓW

Twoja wiadomość

Do: loniow@loniow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:38

odczytano w dniu 2019-02-07 07:47.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez IŃSKO

Twoja wiadomość

Do: urzad@insko.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:59

odczytano w dniu 07.02.2019 07:46.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TUCZNO

Twoja wiadomość

Do: urzad@tuczno.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019.02.06 15:59

odczytano w dniu 2019.02.07 07:47.

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KAMIENICA POLSKA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: poczta@kamienicapolska.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-02-06 15:36

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.