Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez HACZÓW

Wiadomość przeczytano 2019-02-06 15:21:58

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TŁUSZCZ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@tluszcz.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez RADKÓW

Twoja wiadomość

Do: radkow@radkow.ugm.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:38

odczytano w dniu 2019-02-07 08:02.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŁOMŻA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminalomza.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:14

odczytano w dniu 2019-02-07 08:04.

informacja o sis opublikowana przez PYSZNICA 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na przesłaną prośbę informuje o opublikowaniu informacji
<http://pysznica.pl/aktualnosci/szkola-inicjatyw-strazniczych-nabor-
od-6-lutego-do-10-marca-2019-r>

\--

Z poważaniem
|
|
|
|

---|---|---|---|---
![](cid:part1.03050708.01050400@pysznica.pl) |
| Beata Biały
Inspektor ds. promocji oraz współpracy krajowej i zagranicznej

Urząd Gminy Pysznica
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
tel.15-841-01-03, fax 15-841-00-17
[Klauzula informacyjna RODO](http://pysznica.pl/aktualnosci/rodo-zasady-
przetwarzania-danych-osobowych/) |
|

Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest
adresowana i może zawierać informacje prawnie chronione. Nieuprawnione
wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot
nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o
niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i
usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.
---

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŁEBA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@leba.eu
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-02-06 15:26

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez MIĘDZYZDROJE

Twoja wiadomość

Do: um@miedzyzdroje.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:59

odczytano w dniu 2019-02-07 08:05.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZĘBOWICE

Twoja wiadomość

Do: ug@zebowice.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-07 08:01.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STARGARD SZCZECIŃSKI

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gmina.stargard.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:59

odczytano w dniu 07.02.2019 08:06.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOSZARAWA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugkoszarawa@rekord.net.pl> o 2019-02-06 15:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 08:06

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŚLEMIEŃ

Twoja wiadomość

Do: ugslemien@ugslemien.ig.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:36

odczytano w dniu 07.02.2019 08:08.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez MIESZKOWICE

Twoja wiadomość

Do: gmina@mieszkowice.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:59

odczytano w dniu 2019-02-07 08:09.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez RĄBINO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@rabino.pl> o 2019-02-06 15:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 08:09

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GRYFICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gryfice.eu.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez RAJCZA

Twoja wiadomość

Do: ugrajcza@rajcza.com.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:36

odczytano w dniu 2019-02-07 08:10.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GRĘBÓW

Twoja wiadomość

Do: ug@grebow.com.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-07 08:05.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez CHOSZCZNO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@choszczno.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:59

odczytano w dniu 07.02.2019 08:07.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez NOWE PIEKUTY

Twoja wiadomość

Do: ugpiekuty@pro.onet.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:14

odczytano w dniu 2019-02-07 08:11.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez EŁK

Twoja wiadomość

Do: ug@elk.gmina.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:40

odczytano w dniu 07.02.2019 08:11.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez JAROCIN

Twoja wiadomość

Do: jarocin@kki.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-07 08:13.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LĘDZINY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@ledziny.pl> o 06.02.2019 15:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o07.02.2019 08:14

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PEŁCZYCE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umig@pelczyce.pl> o 2019-02-06 15:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 08:16

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez Krosno

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@um.krosno.pl> o 2019-02-06 15:11

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 08:16

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez JEDWABNE

Twoja wiadomość

Do: urzad@jedwabne.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:14

odczytano w dniu 07.02.2019 08:17.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez Suwałki

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@um.suwalki.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:14

odczytano w dniu 2019-02-07 08:19.