Potwierdzenie przyjęcia pisma drogą elektroniczną przez None 1

Urząd Miasta Częstochowy potwierdza przyjęcie pisma otrzymanego pocztą elektroniczną

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez RECZ

Twoja wiadomość

Do: recz@recz.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:59

odczytano w dniu 07.02.2019 08:19.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez CZYŻE

Twoja wiadomość

Do: ugczyze@ugczyze.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:14

odczytano w dniu 2019-02-07 08:08.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SARNAKI

Twoja wiadomość

Do: gmina@sarnaki.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:04

odczytano w dniu 07.02.2019 08:21.

Nie przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KLIMONTÓW

Twoja wiadomość

Do: klimontow@klimontow.ugm.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:38

usunięto w dniu 2019-02-07 08:13.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PRZYBIERNÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@przybiernow.pl> o 2019-02-06 15:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 08:23

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PRZYBIERNÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@przybiernow.pl> o 2019-02-06 15:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 08:23

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TOSZEK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@toszek.pl> o 06.02.2019 15:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o07.02.2019 08:25

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STARY DZIERZGOŃ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@starydzierzgon.pl> o 2019-02-06 15:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 08:21

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez CHORKÓWKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugch@pro.onet.pl> o 2019-02-06 15:11

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 08:27

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez KOSZĘCIN

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 6
luty 2019 do "koszecin@koszecin.pl" <koszecin@koszecin.pl> z tematem "Prośba o
publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LĘBORK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@um.lebork.pl> o 2019-02-06 15:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 08:30

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez IZBICKO

Twoja wiadomość

Do: marzena.s@izbicko.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:11

odczytano w dniu 07.02.2019 08:29.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez HARASIUKI

Twoja wiadomość

Do: harasiuki@zgwrp.org.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:11

odczytano w dniu 07.02.2019 08:30.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BŁAŻOWA

Twoja wiadomość

Do: blazowa@blazowa.itl.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-07 08:32.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez WOLIN

Twoja wiadomość

Do: urzad@wolin.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:59

odczytano w dniu 07.02.2019 08:35.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PŁOSKINIA

Twoja wiadomość

Do: ugploskinia@braniewo.net.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:40

odczytano w dniu 07.02.2019 08:35.

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOŃSKIE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@umkonskie.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:38

odczytano w dniu 07.02.2019 08:34.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez IRZĄDZE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@irzadze.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:36

odczytano w dniu 2019-02-07 08:37.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SAMBORZEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@samborzec.pl> o 2019-02-06 15:38

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-02-07 08:38

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SITKÓWKA-NOWINY

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: nowiny@nowiny.com.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-02-06 15:38

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

FW: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez Szczecin 2

Państwa wiadomość dotarła na skrzynkę e-mail Urzędu Miasta Szczecin. Wiadomość została zarejestrowana w rejestrze korespondencji MAIL pod nr 32 581 i przekazana do realizacji do Wydziału Oświaty.

[logo male]Konrad Batogowski

Główny Specjalista
Urząd Miasta Szczecin
Biuro Obsługi Interesantów
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. (+4891) 42 45 328, fax (+4891) 42 45 351

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ORŁY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@ugorly.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KAMIEŃ POMORSKI

Twoja wiadomość

Do: Agnieszka Kuberna
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 6 lutego 2019 15:59:36 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 7 lutego 2019 08:29:45 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PSZCZÓŁKI

Twoja wiadomość

Do: urzad@pszczolki.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:26

odczytano w dniu 2019-02-07 07:40.