Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez POLSKACEREKIEW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@polskacerekiew.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-07 08:45.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GŁUBCZYCE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@glubczyce.pl> o 2019-02-06 15:11

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 08:47

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez RADOMYŚL WIELKI

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@radomyslwielki.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-07 08:50.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez MARKLOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@marklowice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez CEWICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@cewice.pl> o 2019-02-06 15:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 08:48

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŁĘCZYCE

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@leczyce.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-02-06 15:26

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez MANOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@manowo.pl> o 2019-02-06 15:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 08:56

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez Zabrze

Twoja wiadomość

Do: Edyta Kwartnik
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 6 lutego 2019 15:36:26 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 7 lutego 2019 08:55:31 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez OPATOWIEC

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 6
luty 2019 do "gmina@opatowiec.nazwa.pl" <gmina@opatowiec.pl> z tematem "Prośba o
publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Link do publikacji UG Nowe Piekuty przez NOWE PIEKUTY

Dzień Dobry

W załączniku przesyłam link do publikacji na stronie internetowej Urzędu

http://www.nowepiekuty.pl/zapraszamy-do-szkoly-inicjatyw-strazniczych/

Dziękuję i pozdrawiam
Dawid Mazur

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez CZERSK

Twoja wiadomość

Do: urzad_miejski@czersk.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:26

odczytano w dniu 07.02.2019 09:03.

Przeczytano:Prośba o publikację zaproszenia do SzkołyInicjatywStrażniczych przez CZERSK

Twoja wiadomość
Do: urzad_miejski@czersk.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 14:26:39
została odczytana w dniu 2019-02-07 09:03:18

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PIETROWICE WIELKIE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<poczta@pietrowicewielkie.pl> o 2019-02-06 15:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 09:05

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOLONOWSKIE

Twoja wiadomość

Do: umig@kolonowskie.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-07 09:05.

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BIESIEKIERZ

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@biesiekierz.eu
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-02-06 15:59

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez MIŁKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gminamilki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PIEKOSZÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@piekoszow.pl> o 2019-02-06 15:38

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-07 09:13

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez JODŁOWA

Twoja wiadomość

Do: ug_jodlowa@wp.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-07 09:20.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez MARKUSY

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 6
lutego 2019 do "Urząd Gminy Markusy" <markusy@data.pl> z tematem "Prośba o
publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ADAMÓWKA

Twoja wiadomość

Do: ug_adamowka@pro.onet.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-07 09:21.

--
Email sprawdzony przez program mks_vir
This email was scanned by mks_vir

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ADAMÓWKA

Twoja wiadomość

Do: ug_adamowka@pro.onet.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-07 09:21.

--
Email sprawdzony przez program mks_vir
This email was scanned by mks_vir

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez Orla 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ugorla@orla.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SULĘCZYNO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@ug.suleczyno.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 15:26

odczytano w dniu 07.02.2019 09:29.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOLUSZKI

Twoja wiadomość

Do: um@koluszki.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 08:41

odczytano w dniu 07.02.2019 09:30.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Twoja wiadomość

Do: um@um.ostrowiec.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 19-02-06 15:38

odczytano w dniu 19-02-07 09:31.