Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PIASKI

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@piaski-wlkp.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.02.2019 19:28

odczytano w dniu 08.02.2019 07:12.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BOJANOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gminabojanowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SZCZANIEC

Twoja wiadomo��

Do: ug@szczaniec.pl
Temat: Pro�ba o publikacj� zaproszenia do Szko�y Inicjatyw Stra�niczych
Wys�ano: 07.02.2019 19:28

odczytano w dniu 08.02.2019 07:16.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZAGÓRÓW

Twoja wiadomość

Do: umg@zagorow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-07 19:28

odczytano w dniu 2019-02-08 07:09.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez POLICZNA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@policzna.ugm.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 10:26

odczytano w dniu 2019-02-07 06:56.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZANIEMYŚL

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@zaniemysl.pl> o 2019-02-07 19:28

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-08 07:22

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SZPROTAWA

Twoja wiadomość

Do: ratusz@szprotawa.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-07 19:28

odczytano w dniu 2019-02-08 07:12.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PNIEWY

Twoja wiadomość

Do: um@pniewy.wokiss.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-02-07 19:28

odczytano w dniu 2019-02-08 07:24.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PONIEC

Twoja wiadomość

Do: um@poniec.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-07 19:28

odczytano w dniu 2019-02-08 07:19.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GOŁAŃCZ

Twoja wiadomość

Do: miastoigmina@golancz.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-07 19:28

odczytano w dniu 2019-02-08 07:25.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TUPLICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@tuplice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SIEDLEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@siedlec.pl> o 07.02.2019 19:28

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o08.02.2019 07:29

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŻARY

Twoja wiadomość

Do: gminazary@gminazary.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-07 19:28

odczytano w dniu 2019-02-08 07:30.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GOSTYŃ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@gostyn.pl> o 2019-02-07 19:28

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-08 07:33

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BLEDZEW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<poczta@bledzew.pl> o 2019-02-07 19:28

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-02-08 07:35

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BLEDZEW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<poczta@bledzew.pl> o 2019-02-07 19:28

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-02-08 07:35

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez MUROWANA GOŚLINA

Twoja wiadomość

Do: gmina@murowana-goslina.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.02.2019 19:28

odczytano w dniu 08.02.2019 07:32.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PRZYGODZICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@przygodzice.pl> o 2019-02-07 19:28

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-08 07:37

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SKĄPE

Twoja wiadomość

Do: urzad@skape.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-02-07 19:28

odczytano w dniu 2019-02-08 07:36.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez NEKLA

Twoja wiadomość

Do: nekla@nekla.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-07 19:28

odczytano w dniu 2019-02-08 07:38.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KRAMSK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina.kramsk@kramsk.pl> o 2019-02-07 19:28

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-08 07:40

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez OLSZÓWKA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@olszowka.org.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.02.2019 19:28

odczytano w dniu 08.02.2019 07:39.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SKULSK

Twoja wiadomość

Do: ug.skulsk@wp.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.02.2019 19:28

odczytano w dniu 08.02.2019 07:43.

Przeczytano: Pro&#347;ba o publikacj&#281; zaproszenia do Szko&#322;y Inicjatyw Stra&#380;niczych przez KAWĘCZYN

Twoja wiadomość

Do: ugkaweczyn@kaweczyn.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 7 Lutego 2019, 7:28 pm, Cz

Została wyświetlona na 8 Lutego 2019, 7:44 am, PtReporting-UA : poczta.wokiss.pl ; SquirrelMail (version 1.4.23 [SVN])
Original-Recipient : ugkaweczyn@kaweczyn.pl
Final-Recipient: rfc822;
Original-Message-ID : <20190207182803.15062.87687@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STARE KUROWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@starekurowo.pl> o 2019-02-07 19:28

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-02-08 07:44