Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STARE KUROWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@starekurowo.pl> o 2019-02-07 19:28

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-02-08 07:44

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BARANÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@baranow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-07 19:27

odczytano w dniu 2019-02-08 07:44.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TARNÓWKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@tarnowka.pl> o 2019-02-07 19:28

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-08 07:47

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BRZEZINY

Twoja wiadomość

Do: urzad@brzeziny-gmina.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.02.2019 19:28

odczytano w dniu 08.02.2019 07:46.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŻERKÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@zerkow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-07 19:28

odczytano w dniu 2019-02-08 07:47.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOTLIN

Twoja wiadomość

Do: ug@kotlin.com
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-07 19:28

odczytano w dniu 2019-02-08 07:49.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez POŁAJEWO

Twoja wiadomość

Do: ug@polajewo.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-07 19:28

odczytano w dniu 2019-02-08 07:48.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TUREK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@gmina.turek.pl> o 07.02.2019 19:28

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o08.02.2019 07:51

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TUREK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@gmina.turek.pl> o 07.02.2019 19:28

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o08.02.2019 07:51

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KRZYMÓW

Twoja wiadomość

Do: krzymow@op.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-07 19:28

odczytano w dniu 2019-02-08 07:54.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez OSTROWITE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@ostrowite.pl> o 2019-02-07 19:28

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-08 07:52

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez IŁOWA

Twoja wiadomość

Do: ilowa@ilowa.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.02.2019 19:28

odczytano w dniu 08.02.2019 07:56.

Read: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TARNOWO PODGÓRNE

Twoja wiadomość

Do: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 7 lutego 2019 19:28:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 8 lutego 2019 07:57:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LUBASZ

Twoja wiadomość

Do: lubasz@wokiss.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.02.2019 19:28

odczytano w dniu 08.02.2019 07:56.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez WĄGROWIEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<miasto@wagrowiec.eu> o 07-02-2019 19:28

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o08-02-2019 07:57

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GNIEZNO

Twoja wiadomość

Do: urzad@gniezno.eu
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.02.2019 19:28

odczytano w dniu 08.02.2019 07:57.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez MIEŚCISKO

Twoja wiadomość

Do: ak@miescisko.nowoczesnagmina.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-07 19:28

odczytano w dniu 2019-02-08 07:58.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŚLESIN

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@slesin.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-07 19:28

odczytano w dniu 2019-02-08 07:59.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@miasteczkokrajenskie.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-07 19:28

odczytano w dniu 2019-02-08 07:57.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez JAROSŁAW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@jaroslaw.pl> o 2019-02-06 15:11

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-08 08:02

Odpowiedź na informację publiczną przez ROGÓW 4

SK.1431.4.2019
Rogów 8 lutego 2019 r.


Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"


90-602 Łódź


ul. Zielona 27

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w terminach i
procedurach przewidzianych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) informuję, co następuje
w przedmiocie następujących pytań:

1. Wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku
Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
zaplanowanych polowań - skan w załączeniu

2. Przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab
ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów
łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów)- skan w załączeniu

Ponadto wnoszę o:

3. Wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane)
do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie -
http://bip.rogow.eu/wiadomosci/12129/lista/1/łowiectwo.

4. Wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie-
http://bip.rogow.eu/wiadomosci/12129/lista/1/lowiectwo.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŁAGÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@lagow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-07 19:28

odczytano w dniu 2019-02-08 07:50.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KROTOSZYN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@krotoszyn.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: [SPAM-ZG] Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez Zielona Góra

Twoja wiadomość

Do: urzadmiasta@um.zielona-gora.pl
Temat: [SPAM-ZG] Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.02.2019 19:28

odczytano w dniu 08.02.2019 08:07.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SKOROSZYCE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@skoroszyce.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 15:11

odczytano w dniu 2019-02-08 08:07.