informacja przez HORODŁO

W Gminie Horodło tj w urzędzie, jednostkach organizacyjnych i domu kultury
nie są prowadzone media. W latach 2015- wydatkowano 7483,75 zł;
2016-10218,25 zł; 2017- 8986,00 zł; w roku 2018 -9156,77 zł na promocję.

Renata Czekaj

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ZAKRZÓWEK

Twoja wiadomość

Do: gmina@zakrzowek.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-02-16 17:28

odczytano w dniu 2019-02-18 11:32.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STĘŻYCA

Dzień dobry
W odpowiedzi na Państwa e-mail informuję, że w Urzędzie Gminy ani w
jednostkach organizacyjnych nie działają ani nie są prowadzone żadne
media takie jak : gazeta, radio, telewizja itp.

Z poważaniem
Agnieszka Kalbarczyk

W dniu 2019-02-15 o 21:58, sprawa-7417@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Dzień dobry,

Z poważaniem
Agnieszka Kalbarczyk
Inspektor UG Stężyca

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez TRZEBIEL 2

Gmina Trzebiel , informuje że żadna jednostka będąca w strukturze gminy
nie prowadzi mediów.

z poważaniem Barbara Purcha

W dniu 2019-02-18 o 09:30, gmina@trzebiel.pl pisze:
--

odpowiedź na informację publiczną przez JANOWIEC 1

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną. Odpowiedź zostaje
do Państwa skierowana zgodnie ze wskazaniem, w formie elektronicznej.

Z poważaniem,

Justyna Chechelska-Kowalczyk
Urząd Gminy Janowiec
tel.(81) 8815-812

udzielenie informacji publicznej przez CHROSTKOWO

Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął do
Urzędu Gminy dnia 06.02.2019 r. informuję, iż w Urzędzie Gminy Chrostkowo
nie są prowadzone żadne media. Natomiast wydatki gminy dotyczące promocji
gminy, a w szczególności poniesione na publikację ogłoszeń i komunikatów w
prasie lokalnej oraz telewizji kablowej, a także na życzenia świąteczne, w
poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- w 2015 roku wydatki wyniosły 130,38 zł,

- w 2016 roku wydatki wyniosły 656,16 zł,

- w 2017 roku wydatki wyniosły 1 013,52 zł,

- w 2018 roku wydatki wyniosły 1 333,32 zł,

- w 2019 roku do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek, czyli do 18.02.2019
roku wydatki wyniosły 723,24 zł.

Z poważaniem,

Urząd Gminy Chrostkowo

Milena Udzińska

Pomoc administracyjna

odpowiedź na zapytanie przez SKĄPE

Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa zapytanie uprzejmie informuję, że Gmina Skąpe nie
prowadzi żadnych mediów (ani jej żadna jednostka organizacyjna, ani osoba
prawna). Gmina nie wydaje również żadnej gazety ani czasopisma. W
wymienionych latach nie dawaliśmy do prasy ogłoszeń, artykułów
sponsorowanych, materiałów dedykowanych, ani nie ponosiliśmy innych nakładów
na promocję.

Z poważaniem

Alicja Hoppen-Anyszko

Sekretarz Gminy Skąpe

Tel. 609 560 333

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez OBSZA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@obsza.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-02-15 20:26

odczytano w dniu 2019-02-18 13:57.

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez TERESPOL

W odpowiedzi na Wniosek o informacje publiczną informuję, że:

Ad. 1. nie;
Ad. 2. nie dotyczy;
Ad. 3 nie dotyczy;
Ad. 4. Gmina wydaje dwa do trzech wydań w roku Biuletynu informacyjnego i nie
jest zarejestrowane w Sądzie;
Ad. 5. Biuletyn Informacyjny nie jest wydawany w sposób ciągły i nie periodyczny
więc nie jest czasopismem;
Ad. 6. Wydatki Gminy na ogłoszenia prasowe; 2015 - 8346,28 zł, 2016 - 4341,90
zł, 2017 - 4348,79 zł, 2018 - 3818,54 zł.

Z poważaniem
Józef Paderewski
Sekretarz Miasta Terespol

odp. na informację publiczną przez SZUBIN 2

Dzień doby,

w załączeniu przesyłam odpowiedz na informację publiczną przesłana
mailem na adres um@szubin.pl

--

Odpowiedź na informację publiczną przez ANNOPOL 1

Uwaga!
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami
prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Attention!
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by person or entity
other than the intended recipient is not permitted. If you received this in
error, please contact the sender and delete the material from any computer.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez OBSZA

Gmina Obsza udziela następujących informacji:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; - NIE.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - NIE DOTYCZY.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; - NIE DOTYCZY.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; - NIE DOTYCZY.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; - NIE DOTYCZY.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

- 2015 – 1 000,00 zł, 2016 – 1 500,00 zł, 2017 – 1 200,00 zł, 2018 – 1 700,00 zł,

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez UCHANIE

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej przekazuję informacje:
- Gmina Uchanie nie prowadzi własnych mediów,
- informacja o wydatkach na reklamę:
2015 - 46748,11 zł
2016 - 74828,29 zł
2017 - 24086,43 zł
2018 - 13985,22 zł


Sekretarz Gminy Uchanie
Szymon Patkowski
tel. 84 6577266

RE: Wniosek o informacje publiczną {Disarmed} przez KOMARÓW-OSADA

Komarów-Osada, 2019.02.19

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną informujemy:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

TAK
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Strona internetowa <http://www.komarow.pl> www.komarow.pl– Gmina Komarów-Osada

Strona internetowa www.sokbib.naszabiblioteka.com – Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Nie prowadzi
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Nie dotyczy
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Na w/w materiały wydatkowano następujące kwoty:

Rok 2015 - 6536,98 zł

Rok 2016 – 6226,90 zł

Rok 2017 – 9555,28 zł

Rok 2018 (do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku) – 5865,28 zł.

Iwona Pełypyszyn

Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury

w Komarowie-Osadzie

tel. 84 639 86 43

odpowiedź przez RADZYŃ PODLASKI 6

WOP.1431.4.2019

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu odpowiedź na wniosek i załączniki.

Robert Targoński

Sekretarz Miasta Radzyń Podlaski

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KRAŚNICZYN 1

Witam serdecznie

W odpowiedzi na zadane pytania, informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Nie są prowadzone media w żadnej z wymienionych wyżej instytucji.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Nie są prowadzone media.
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Nie są prowadzone media
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Gmina nie prowadzi ani dziennika ani czasopisma.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Gmina nie prowadzi ani dziennika ani czasopisma.
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.

Wydatki gminy na promocję w latach: 2015 – 570,12 zł, 2016 – 1142,28 zł, 2017 – 1195,66 zł, 2018 – 2773,10 zł.

Pozdrawiam

Mariusz Mazurek

UG Kraśniczyn

Re: Wniosek o informacjepubliczną przez RUDA-HUTA

Dzień dobry,

udzielam odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 15 lutego
2019 r.:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
TAK

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
Kwartalnik wydawany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Ruda-Huta.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
http://www.ruda-huta.pl/przeglad-wydarzen-kwartalnik

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
TAK

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
Wszystkie numery dostępne są na naszej stronie internetowej pod linkiem
http://www.ruda-huta.pl/przeglad-wydarzen-kwartalnik

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
wydatki w 2015 r. - 5 542,40 zł;
wydatki w 2016 r. - 3 733,30 zł;
wydatki w 2017 r. - 4 641,72 zł;
wydatki w 2018 r. - 3 776,10 zł.

Marek Słupczyński
Sekretarz Gminy Ruda-Huta

Urząd Gminy Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
22-110 Ruda-Huta
tel/fax 82 5686033, 5686016, 5686076
www.ruda-huta.pl

W dniu 2019-02-15 21:13, sprawa-7398@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez NIEMCE 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informacje, o
które Państwo się zwracali przesyłam w załączniku.

--
Pozdrawiam
Grzegorz Brzozowski
podinspektor ds. promocji
Urząd Gminy Niemce
tel. 81 460 34 67
kom. 694 876 563

odp. na wniosek o informację publiczną przez None

ROR.SEK.1431.7.2019

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 16 lutego 2019 r. Wójt Gminy Niegosławice informuje, że w Urzędzie Gminy jak również w jednostkach podległych nie są prowadzone media.
Sporządził:
Jolanta Tarłowska
Gmina Niegosławice

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej - skan 2 str przez NIEMCE 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informacje, o
które Państwo się zwracali przesyłam w załączniku.

Przepraszam, poprzednio nie zeskanowała się druga strona dokumentu.

--
Pozdrawiam
Grzegorz Brzozowski
podinspektor ds. promocji
Urząd Gminy Niemce
tel. 81 460 34 67
kom. 694 876 563

Not read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Suwałkach

Twoja wiadomość

Do: Bierdzio Marta
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 20 lutego 2019 09:37:49 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KURÓW 2

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań w Gminie Kurów, w załączeniu przesyłam skany informacji o planowanych terminach polowań oraz informacje o miejscu przechowywania książek polowań.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 42b ust. 1 e ustawy z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U z dnia 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.), informacje przekazane przez Koła Łowieckie zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy, pod adresem:

https://kurow.eu/index.php/gmina/lowiectwo

z poważaniem

Barbara Nowacka - Sekretarz Gminy Kurów

ul. Lubelska 35
24-170 Kurów

tel. 81 88 75 007

fax. 81 88 11 151

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej Gmina Tyszowce przez TYSZOWCE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Informacja publiczna WOA-I.1431.9.2019 przez Chełm 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej doręczony
w dniu 10 lutego 2019 r., wysyłam informację.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem

Małgorzata Ciemińska

--
Małgorzata Ciemińska
inspektor Wydział
Organizacyjno-Administracyjny
Urząd Miasta Chełm
ul.Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel.82 565 28 17
e-mail malgorzata.cieminska@umchelm.pl