W sprawiemediów- GminaPleśna (Małopolskie) przez PLEŚNA 2

Witam,

w związku z pismem nadanym pocztą elektroniczną z dnia 23.02.2019r. w sprawie informacji na temat mediów prowadzonych w gminie Pleśna informuję:
a) Centrum Kultury w Pleśnej (jednostka organizacyjna gminy) wydaje Dwumiesięcznik Samorządowy Gminy Pleśna "Pogórze".
b) Wyżej wspomniane czasopismo zarejestrowane jest w zbiorach Biblioteki Narodowej.
c) w załączeniu w tym i następnych mailach przesyłam 5 ostatnich numerów w formacie pdf, przy czym 2 nie posiadają pierwszej strony.

Z poważaniem
Sebastian Smoleń
--
Centrum Kultury w Pleśnej
33 - 171 Pleśna 240
tel. /14/ 67 98 191

W sprawiemediów- GminaPleśna (Małopolskie)3 przez PLEŚNA 1

--
Centrum Kultury w Pleśnej
33 - 171 Pleśna 240
tel. /14/ 67 98 191

W sprawiemediów- GminaPleśna (Małopolskie)2 przez PLEŚNA 2

--
Centrum Kultury w Pleśnej
33 - 171 Pleśna 240
tel. /14/ 67 98 191

odpowiedź na wniosek przez POLANKA WIELKA

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek informuję:

1) w gminie Polanka Wielka wydawany jest kwartalnik "Polanin" - zajmuje
się tym Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej mające siedzibę przy
ul. Długiej 61, tel. kontaktowy 33 84 88 459

2) wydatki na ogłoszenia prasowe gmina ponosiła

 w 2017 roku - 4.920 zł

w 2018 roku - 1.085 zł

Z poważaniem

Urszula Potoczny

--
Urszula Potoczny
Sekretarz Gminy Polanka Wielka
tel. 33 84 88 008 w.32

-------------------------------
Administratorem danych jest Urząd Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka. Kontakt poprzez adres email: gmina@polanka-wielka.pl Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iod@polanka-wielka.pl Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

Wniosek o informacje publiczną przez LUBRZA 1

Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek o informację publiczną uprzejmie informuję co następuje:

czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

Jednostka nie prowadzi mediów.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Nie dotyczy
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Nie dotyczy

Gmina posiada swoją stronę internetową pod adresem: www.lubrza.pl <http://www.lubrza.pl> oraz profil na FB Gmina Lubrza
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

NIE
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

WYDATKI NA PROMOCJĘ

2015

2016

2017

2018

6 494,35

3 358,34

5 040,66

1 679,17

3 259,50

1 193,10

736,77

921,27

615,00

1 414,50

1 808,10

4 920,00

4 714,59

615,00

6 317,28

615,00

240,00

3 047,94

615,00

4 897,86

3 648,18

615,00

4 092,83

885,60

952,00

265,00

742,92

638,00

1 107,10

973,42

3 843,75

4 406,86

418,00

1 500,00

6 691,20

1 350,00

28 905,00

344,40

3 075,00

651,90

1 230,00

307,50

21 448,72

44 962,30

32 422,31

20 313,76

Pozdrawiam

Grażyna Hoffmann

Urząd Gminy Lubrza

e-mail: <mailto:promocja@lubrza.pl> promocja@lubrza.pl

Osiedle Szkolne 13, 66-218 Lubrza

tel. 512 004 128; 512 004 793 w. 209

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Szczegóły pod adresem : <http://bip.lubrza.pl/306/klauzula_informacyjna/> http://bip.lubrza.pl/306/klauzula_informacyjna/

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez LUBRZA

Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek o informację publiczną uprzejmie informuję
co następuje:

czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

Jednostka nie prowadzi mediów.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Nie dotyczy
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Nie dotyczy

Gmina posiada swoją stronę internetową pod adresem: www.lubrza.pl
<http://www.lubrza.pl> oraz profil na FB Gmina Lubrza
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

NIE
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i 2018.

WYDATKI NA PROMOCJĘ

2015

2016

2017

2018

6 494,35

3 358,34

5 040,66

1 679,17

3 259,50

1 193,10

736,77

921,27

615,00

1 414,50

1 808,10

4 920,00

4 714,59

615,00

6 317,28

615,00

240,00

3 047,94

615,00

4 897,86

3 648,18

615,00

4 092,83

885,60

952,00

265,00

742,92

638,00

1 107,10

973,42

3 843,75

4 406,86

418,00

1 500,00

6 691,20

1 350,00

28 905,00

344,40

3 075,00

651,90

1 230,00

307,50

21 448,72

44 962,30

32 422,31

20 313,76

Niestety poprzedni email z całkowitą korespondencją mi wrócił. Przesyłam
zatem informację w odrębnym emailu.

Pozdrawiam

Grażyna Hoffmann

Urząd Gminy Lubrza

e-mail: promocja@lubrza.pl <mailto:promocja@lubrza.pl>

Osiedle Szkolne 13, 66-218 Lubrza

tel. 512 004 128; 512 004 793 w. 209

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.

Szczegóły pod adresem : http://bip.lubrza.pl/306/klauzula_informacyjna/

odpowiedz na pismo z 24 lutego 2019 r. przez LIMANOWA

Witam,
w związku z pismem z dnia 24 lutego br, przesyłam odpowiedzi na zadane
pytania dotyczące jednostki samorządowej: MIASTO LIMANOWA

- Urząd Miasta Limanowa wydaje gazetę – kwartalnik INFORMATOR MIEJSKI
- INFORMATOR MIEJSKI jest dostępny w wersji elektronicznej pod adresem:
www. miasto.limanowa.pl
- INFORMATOR MIEJSKI posiada numer ISSN 2392-1501
- nakład gazetki 3000 egz. rozchodzi się w całości i nie posiadamy
numerów archiwalnych
- wydatki na ogłoszenia miasta w latach:2018 r . – 8.880 zł, 2017 r. –
7.380 zł, 2016 r. – 8.230 zł., 2015 r. – 7.814 zł.

--
Z poważaniem

Jolanta Szyler

Kierownik Wydziału Promocji,
Kultury,Sportu i Turystyki
____________________________
URZĄD MIASTA LIMANOWA
ul.J.Pawła II 9
34-600 Limanowa
kom.602-100-666
jszyler@miasto.limanowa.pl
promocja@miasto.limanowa.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej część I przez ZAKRZÓWEK 4

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przekazuję odpowiedź. Jednocześnie informuję, że 5 ostatnich numerów „Wieści Zakrzowieckich”, w wersji pdf, o które Państwo wnioskują stanowi załączniki do niniejszego pisma. Z uwagi na duży rozmiar załączników 5 ostatnich numerów „Wieści Zakrzowieckich” zostanie do Państwa wysłane w kilku wiadomościach. Proszę o potwierdzenie otrzymania każdej wiadomości.

Z poważaniem Ewelina Stańko

Urząd Gminy Zakrzówek

RE: Wniosek o informacje publiczną przez ZBĄSZYNEK 1

W odpowiedzi na zapytania, informuję:

Ad. tiret 1

Tak

Ad. tiret 2

Urząd Miejski w Zbąszynku publikuje następujące produkty informacyjne:

1/ gazeta - Zbąszynecki Kwartalnik

2/ wiadomości internetowe

Ad. tiret 3

1/ Zbąszynecki Kwartalnik: https://zbaszynek.pl/system/obj/1733_kwartalnik_40_4_2018.pdf

2/ wiadomości: https://www.youtube.com/watch?list=PLAudYDyswBMYEdO-gKaxrNkXS7uz1xgyT <https://www.youtube.com/watch?list=PLAudYDyswBMYEdO-gKaxrNkXS7uz1xgyT&v=PGXlPSDd3A4> &v=PGXlPSDd3A4

Ad. tiret 4

Nie

Ad. tiret 5

1/ Nr 4/2018: https://zbaszynek.pl/system/obj/1733_kwartalnik_40_4_2018.pdf

2/ Nr 3/2018: https://zbaszynek.pl/system/obj/1641_kwartalnik_39_3_2018_gotowy.pdf

3/ Nr 2/2018: https://zbaszynek.pl/system/obj/1502_kwartalnik_38_2_2018_gotowe.pdf

4/ Nr 1/2018: https://zbaszynek.pl/system/obj/1360_kwartalnik_37_1_2018_gotowe.pdf

5/ Nr 4/2017: https://zbaszynek.pl/system/obj/1150_kwartalnik_36_4_2017.pdf

Ad. tiret 6

2015 - 29315,43 zł

2016 - 31056,29 zł

2017 - 18191,11 zł

2018 - 31310,07 zł

Informacji udzielił:

Jan Makarewicz

Sekretarz Gminy Zbąszynek

Szkoła Inicjatyw Strażniczych przez SŁAWKÓW

Dzień dobry,
zgodnie z prośbą przesyłam link do elektronicznego wydania czasopisma samorządowego, w którym znajduje się ogłoszenie o naborze do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Gazeta dziś w nakładzie 2 tys. egzemplarzy trafiła do mieszkańców Sławkowa.

http://www.slawkow.pl/uploads/kurier_02_2019.pdf

Serdecznie pozdrawiam,
Krzysztof Kozieł
rzecznik prasowy UM Sławków
tel. 500 419 508

Ogłoszenie Szkoła Inicjatyw Strażniczych przez SŁAWKÓW

Dzień dobry,
zgodnie z prośbą przesyłam link do elektronicznego wydania czasopisma samorządowego, w którym znajduje się ogłoszenie o naborze do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Gazeta dziś w nakładzie 2 tys. egzemplarzy trafiła do mieszkańców Sławkowa.

http://www.slawkow.pl/uploads/kurier_02_2019.pdf

Serdecznie pozdrawiam,
Krzysztof Kozieł
rzecznik prasowy UM Sławków
tel. 500 419 508

odpowiedź na wniosek przez POLANKA WIELKA

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek informuję:

1) w gminie Polanka Wielka wydawany jest kwartalnik "Polanin" - zajmuje
się tym Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej mające siedzibę przy
ul. Długiej 61, tel. kontaktowy 33 84 88 459

2) wydatki na ogłoszenia prasowe gmina ponosiła

 w 2017 roku - 4.920 zł

w 2018 roku - 1.085 zł

Z poważaniem

Urszula Potoczny

--
Urszula Potoczny
Sekretarz Gminy Polanka Wielka
tel. 33 84 88 008 w.32

-------------------------------
Administratorem danych jest Urząd Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka. Kontakt poprzez adres email: gmina@polanka-wielka.pl Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iod@polanka-wielka.pl Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane osobowe mogą byćprzekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu równieżprawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

Wniosek o informacje publiczna Gmina Parczew przez PARCZEW

Dzień dobry

W odpowiedzi na przesłany wniosek udzielamy następujących informacji:

- W Gmina Parczew nie są prowadzone media oraz nie jest wydawane czasopismo;

- Wydatki Gminy Parczew na ogłoszenia, artykuły sponsorowane , materiały
dedykowane:

2015 r. ( życzenia świąteczne) - ok. 500 zł

2016r., 2017r. i 2018r. brak wydatków na wymienione działania w piśmie.

Z poważaniem

Anna Wojtal

Urząd Miejski w Parczewie

FW: Wniosek o informacje publiczna Gmina Parczew przez PARCZEW

Dzień dobry

W odpowiedzi na przesłany wniosek udzielamy następujących informacji:

- W Gmina Parczew nie są prowadzone media oraz nie jest wydawane czasopismo;

- Wydatki Gminy Parczew na ogłoszenia, artykuły sponsorowane , materiały
dedykowane:

2015 r. ( życzenia świąteczne) - ok. 500 zł

2016r., 2017r. i 2018r. brak wydatków na wymienione działania w piśmie.

Z poważaniem

Anna Wojtal

Urząd Miejski w Parczewie

FW: Wniosek o informacje publiczna Gmina Parczew przez PARCZEW

Dzień dobry

W odpowiedzi na przesłany wniosek udzielamy następujących informacji:

- W Gmina Parczew nie są prowadzone media oraz nie jest wydawane czasopismo;

- Wydatki Gminy Parczew na ogłoszenia, artykuły sponsorowane , materiały
dedykowane:

2015 r. ( życzenia świąteczne) - ok. 500 zł

2016r., 2017r. i 2018r. brak wydatków na wymienione działania w piśmie.

Z poważaniem

Anna Wojtal

Urząd Miejski w Parczewie

Potwierdzenie przeczytania przez OLEŚNICA

Witaj sprawa-10549@fedrowanie.siecobywatelska.pl!

Twój list adresowany do urzad@olesnica.wroc.pl i datowany: 5 lutego 2019 (15:15:34), został przeczytany.
Jeśli Twój list wymaga odpowiedzi, to urzad odpowie w najbliższym czasie.

The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <el.063e19e7f503ae0b505350ca4e3ca802.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
X-Original-To: urzad@olesnica.wroc.pl
Delivered-To: urzad@olesnica.wroc.pl
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mail18.provider.pl (Postfix) with ESMTP id 801C0224A3
for <urzad@olesnica.wroc.pl>; Tue, 5 Feb 2019 15:15:35 +0100 (CET)
X-PVD: v2
X-Original-Sender:
el.063e19e7f503ae0b505350ca4e3ca802.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl
X-Original-Recip: urzad@olesnica.wroc.pl
X-Original-Recips: urzad@olesnica.wroc.pl
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at mc-mx18.provider.pl
Received: from mail18.provider.pl ([127.0.0.1])
by localhost (mc-mx18.provider.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id spxZxghsIl4k for <urzad@olesnica.wroc.pl>;
Tue, 5 Feb 2019 15:15:35 +0100 (CET)
Received-SPF: Pass (sender SPF authorized) identity=mailfrom; client-ip=185.70.38.12; helo=smtp2-87.emaillabs.net.pl; envelope-from=el.063e19e7f503ae0b505350ca4e3ca802.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl; receiver=urzad@olesnica.wroc.pl
Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
(using TLSv1.2 with cipher AECDH-AES256-SHA (256/256 bits))
(No client certificate requested)
by mail18.provider.pl (Postfix) with ESMTPS id 4BAB6214BF
for <urzad@olesnica.wroc.pl>; Tue, 5 Feb 2019 15:15:34 +0100 (CET)
Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 43v66t4L0fzF9w9K
for <urzad@olesnica.wroc.pl>; Tue, 5 Feb 2019 14:15:34 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
s=emaillabs; t=1549376134; bh=AO/ybNxeGnDMDjpoNbzyu47Zil8=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=LzonhAT5P6DQpa4QnnzVqx+HSeiRRuQl22rtyg3y1AEqNd/b8pPG/ppptcV4ZBJCl
C+KXq5FBScAsQtONONb26DZOgFEpPE0ye0l3jBKdlYSF5gEspu7i2TplQOySwky6JE
SgnA9BnD99ul96NMECXvKUES0y//E6sfZFKf5JeA=
Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 349FF1EC0A
for <urzad@olesnica.wroc.pl>; Tue, 5 Feb 2019 15:15:34 +0100 (CET)
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="===============9042638376282417697=="
MIME-Version: 1.0
Subject: =?utf-8?q?Pro=C5=9Bba_o_publikacj=C4=99_zaproszenia_do_Szko=C5=82y_Inicja?=
=?utf-8?q?tyw_Stra=C5=BCniczych?=

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZAŁUSKI

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: ugzaluski@bip.org.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-02-06 10:26

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez TOMASZÓW LUBELSKI 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek

Wniosek o informacje publiczną przez TOKARNIA

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.02.2019 Wójt Gminy Tokarnia informuje:

1) w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wydawany jest kwartalnik prasowy
"Ziemia Tokarska" . Pod tym adresem dostępne są numery kwartalnika-  (
domkultury.manifo.com)

2)Urząd Gminy Tokarnia korzystał również z promocji realizowanej przez
Myślenice iTV telewizja powiatowa. Wydatkowano na ten cel określone kwoty:

2015 rok 3200zł

2016 rok 5400 zł

2017 rok 5400 zł

2018 rok 6049,89 zł

Sekretarz Gminy

Marian  Cieślik

W dniu 23.02.2019 o 23:13, sprawa-8119@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Wniosek o informacje publiczną przez TOKARNIA

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.02.2019 Wójt Gminy Tokarnia informuje:

1) w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wydawany jest kwartalnik prasowy
"Ziemia Tokarska" . Pod tym adresem dostępne są numery kwartalnika-  (
domkultury.manifo.com)

2)Urząd Gminy Tokarnia korzystał również z promocji realizowanej przez
Myślenice iTV telewizja powiatowa. Wydatkowano na ten cel określone kwoty:

2015 rok 3200zł

2016 rok 5400 zł

2017 rok 5400 zł

2018 rok 6049,89 zł

Sekretarz Gminy

Marian  Cieślik

RE: Wniosek o informacje publiczną przez TOMASZÓW LUBELSKI 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Wraz z nim tylko ostatni (z 5 wnioskowanych) numer gazety ponieważ Państwa skrzynka ma zbyt małą pojemność.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez TOMASZÓW LUBELSKI 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek, bez wnioskowanych numerów gazety ponieważ Państwa skrzynka ma zbyt małą pojemność.

FW: Wniosek o informacje publiczną przez CYBINKA 5

Dzień dobry,

Urząd Miejski w Cybince w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie prowadzenia mediów w gminie lub jednostce organizacyjnej gminy udziela następujących informacji w tym zakresie:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak w Urzędzie Miejskim w Cybince prowadzone są media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Gazeta : „ Gminny informator samorządowy Cybinka i okolice.”

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
<https://www.cybinka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=225&strona=1> https://www.cybinka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=225&strona=1

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak jest zarejestrowany w sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
W załączeniu przesyłam ostatnie 5 numerów

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

Wydatki gminy w w/w zakresie w następujących latach:

2015 r. – 33 610,31 zł

2016 r. – 30 539,01 zł

2017 r. – 27 547,04 zł

2018 r. 41 676,87 zł

Pozdrawiam

Daria Bąk

____________________________

Urząd Miejski w Cybince

ul. Szkolna 5

69-108 Cybinka

Tel. 68 391 14 40 wew. 21

e-mail <mailto:sekretariat@cybinka.pl> sekretariat@cybinka.pl

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez CYBINKA 5

Dzień dobry,

Urząd Miejski w Cybince w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie prowadzenia mediów w gminie lub jednostce organizacyjnej gminy udziela następujących informacji w tym zakresie:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak w Urzędzie Miejskim w Cybince prowadzone są media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Gazeta : „ Gminny informator samorządowy Cybinka i okolice.”

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
<https://www.cybinka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=225&strona=1> https://www.cybinka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=225&strona=1

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak jest zarejestrowany w sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
W załączeniu przesyłam ostatnie 5 numerów

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

Wydatki gminy w w/w zakresie w następujących latach:

2015 r. – 33 610,31 zł

2016 r. – 30 539,01 zł

2017 r. – 27 547,04 zł

2018 r. 41 676,87 zł

Pozdrawiam

Daria Bąk

____________________________

Urząd Miejski w Cybince

ul. Szkolna 5

69-108 Cybinka

Tel. 68 391 14 40 wew. 21

e-mail <mailto:sekretariat@cybinka.pl> sekretariat@cybinka.pl