Odp. na wniosek o udost.inf.pub. dot. mediów przez BOBROWICE 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

SKO.1431.7.2019

Urząd Gminy Bobrowice przesyła w załączeniu skan odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej dot. mediów.

Z poważaniem

Ewa Korzeniowska

Inspektor ds. zamówień publicznych i rozwoju gminy

Urząd Gminy Bobrowice

Odp. na wniosek o udost.inf.publ. dot. mediów przez BOBROWICE 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

SKO.1431.7.2019

Urząd Gminy Bobrowice przesyła w załączeniu skan odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej dot. mediów.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego maila.

Z poważaniem

Ewa Korzeniowska

Inspektor ds. zamówień publicznych i rozwoju gminy

Urząd Gminy Bobrowice

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez CYBINKA 5

Dzień dobry,

Urząd Miejski w Cybince w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie prowadzenia mediów w gminie lub jednostce organizacyjnej gminy udziela następujących informacji w tym zakresie:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak w Urzędzie Miejskim w Cybince prowadzone są media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Gazeta : „ Gminny informator samorządowy Cybinka i okolice.”

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
<https://www.cybinka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=225&strona=1> https://www.cybinka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=225&strona=1

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak jest zarejestrowany w sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
W załączeniu przesyłam ostatnie 5 numerów

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

Wydatki gminy w w/w zakresie w następujących latach:

2015 r. – 33 610,31 zł

2016 r. – 30 539,01 zł

2017 r. – 27 547,04 zł

2018 r. - 41 676,87 zł

Pozdrawiam

Daria Bąk

____________________________

Urząd Miejski w Cybince

ul. Szkolna 5

69-108 Cybinka

Tel. 68 391 14 40 wew. 21

e-mail <mailto:sekretariat@cybinka.pl> sekretariat@cybinka.pl

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BYSTRA-SIDZINA

Twoja wiadomość

Do: gmina@bystra-sidzina.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 10:24

odczytano w dniu 06.02.2019 10:51.

Undelivered Mail Returned to Sender przez Nadleśnictwo Cisna

This is the mail system at host cyber-security.ga.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<sprawa-3107@fedrowanie.siecobywatelska.pl>: host mx1.zenbox.pl[185.23.21.243]
said: 554 5.7.1 <sprawa-3107@fedrowanie.siecobywatelska.pl>: Recipient
address rejected: SMTP AUTH is required for users under this sender domain
(in reply to RCPT TO command)

Informacja publiczna przez None

Dzień dobry!
 
W odpowiedzi na pismo dotyczące informacji publicznej podaje niżej dane:
 
1.W gminie Nowodwór nie sa prowadzone media
2.Wydatki gminy Nowodwór na promocje  w latach;
2015- 16871,76 zł
2016 - 14882,43 zł
2017 - 23522,74 zł
2018 - 36538, 07 zł
 
Pozdrawiam L. Banach Gmina Nowodwór powiat rycki woj. lubelskie

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji przez KONOPNICA 1

Sekretariat

Urząd Gminy Konopnica

21-030 Motycz

tel. 81 50 31 019

fax 81 50 31 082

Odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez POTOK WIELKI

Or. 1431.5.2019

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 15.02.2019r, który wpłynął do Urzędu
Gminy w dniu 18 lutego 2019r.

- niniejszym informuję, że zarówno Urzędzie Gminy jak i w jednostkach
organizacyjnych gminy nie są prowadzone media.

Sekretarz

Bożena Kusz

Re: Odp. na wniosek o udost.inf.publ. dot. mediów przez KatarzynaBatkoToluc

Dziękujemy, otrzymaliśmy. KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej część III przez KatarzynaBatkoToluc

Dziękujemy. Nie otrzymaliśmy części II. Pozdrawiam, KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ZAKRZÓWEK

Twoja wiadomość

Do: gmina@zakrzowek.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-03-02 21:47

odczytano w dniu 2019-03-04 07:57.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez BOBROWICE

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@bobrowice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłane: 02.03.2019 20:22

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Informacja publiczna przez ZAKRZEW

W związku z otrzymaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej Gmina
Zakrzew udziela odpowiedzi na zadane pytania następująco:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odpowiedź: Tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Odpowiedź: Gmina wydaje gazetę - Kwartalnik Gminy Zakrzew - Wieści

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odpowiedź: https://zakrzew.pl/kwartalnik-wiesci/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Odpowiedź: Kwartalnik nie jest zarejestrowany w sądzie

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odpowiedź: Kwartalnik Wieści dostępny na stronie
https://zakrzew.pl/kwartalnik-wiesci/

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i 2018 roku.

Odpowiedź:

2015 - 43 784,00 zł

2016 - 41 858,75 zł

2017 - 31 017,50 zł

2018 - 33 531,75 zł

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Wojcieszak

Urząd Gminy w Zakrzewie

Zakrzew 51

26-652 Zakrzew

Tel: 48 610-51-22

KARPACZ - ostani dzień - jeszcze można się zgłosić przez ŻARNÓW

<univers.com.pl>

CO NOWEGO W PRZEPISACH? 

Jeśli chcecie Państwo zapoznać się z najnowszymi zmianami 

w prawie pracy - jeszcze dziś można się zapisać na marcową
konferencję kadrowo-płacową w Karpaczu.

Od 1 stycznia 2019 roku weszła życie nowelizacja Prawa Pracy.

Najważniejsze związane z tym zmiany a w szczególności obowiązki pracodawcy
to:

* skrócony z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji
pracowniczej,
* elektroniczne prowadzenie akt osobowych,
* dokumentacja czasu pracy i wynagrodzeń, bhp i RODO
* oraz rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbwym,

m.in. te zagadnienia, będą poruszane podczas najbliższej konferencji:

TUTAJ KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY KONFERENCJI
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2052,kadry-i-place-2019-zmiany-w-prawie-pracy,zagadnienia-dotyczace-czasu-pracy-i-zakazu-handlu-w-niedziele,skladki-i-zasilki-oraz-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

w terminie 6-9 marca 2019 roku, w Hotelu Dziki POTOK*** w Karpaczu

(ul. Myśliwska 22, 58-540 Karpacz)

do udziału w której SERDECZNIE ZAPRASZAMY

KARTA ZGŁOSZENIOWA
<http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_2019_zmiany_w_prawie_pracy_zagadnienia_dotyczace_czasu_pracy_i_zakazu_handlu_w_niedziele_skladki_i_zasilki_oraz_podatek_dochodow_gytyd.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
<https://www.dzikipotok.karpacz.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

temat konferencji kadrowo - płacowej:

"Kadry i płace 2019 - zmiany w prawie pracy, zagadnienia

dotyczące czasu pracy i zakazu handlu w niedzielę, skłądki

i zasiłki oraz podatek dochodowy od osób fizycznych"

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
<http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_2019_zmiany_w_prawie_pracy_zagadnienia_dotyczace_czasu_pracy_i_zakazu_handlu_w_niedziele_skladki_i_zasilki_oraz_podatek_dochodo_r7arq.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

*****************************

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

z pozostałymi terminami konferencji:

* 10 -12 kwietnia 2019 r. - Konferencja w Kołobrzegu, HOTEL AQUARIUS
*****
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

szczegóły ---> szczegóły tutaj
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

*****************************

* 26-29 maja 2019 r. - Konferencja w Jastarni Dom Zdrojowy ****
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=24&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

szczegóły ---> kliknij tutaj
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

(w grupie podatkowej zajęcia dotyczące podatku od towarów

i usług poprowadzi prof. Witold Modzalewski)
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=26&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

*****************************

Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
konferencje@univers.com.pl

CO OFERUJEMY PODCZAS KONFERENCJI:

Wykłady - prowadzone przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

Materiały szkoleniowe - starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

zmian w przepisach.

Na zakończenie Konferencji - każdy uczestnik otrzymuje

- imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

(Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
zawodowych)

PONADTO W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

* 3 lub 2 noce w komfortowym hotelu

* wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu

* wycieczka z przewodnikiem po najatrakcyjniejszych okolicach

* uroczysta kolacja

* możliwość skorzystania z bezpłatych atrakcji w danym hotelu

ZAPRASZAMY

UWAGA !
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=29&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=31&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
(BUR)
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=34&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=37&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

(Urzędy Pracy).
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=40&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

- LINK OPERATOR REGIONALNY
<http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=43&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=51&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Znajdziesz nas również tutaj:

https://www.facebook.com/Univers1990/
<https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=52&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
<https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=53&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Z
<http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=54&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

www.univers.com.pl
<http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=55&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Proponujemy również orgnizację szkoleń na zlecenie

- to propozycja warsztatów przygotowanych dla osób,

które chcą skoncentrować się wyłącznie na zagadnieniach

związanych z działalnością własnej firmy.

 SZKOLENIA NA ZLECENIE --->
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=56&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
KLIKNIJ TUTAJ
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=58&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=61&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Wniosek o informacje publiczną [Sprawa#WOA.1431.8.2019] przez MIĘDZYRZECZ 2

Dokumenty: WOA.KW.00030.2019
Znak sprawy: WOA.1431.8.2019
Rej. koresp. wych.: RKWe-00022/19
Wysłane przez: Marcin Rzepa
Tel. służbowy: (095) 742 69 55
Miejsce urzędowania: Rynek 1, pok. 301

Urząd Miejski w Międzyrzeczu w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek.
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

FW: Wniosek o informacje publiczną przez ZBĄSZYNEK 1

Ponownie wysyłam odpowiedź na zadane pytanie o informację publiczną. Poprzednio wysłana wiadomość z dnia 28 lutego br. nie została dostarczona z powodów niezależnych od tut. Urzędu

Jan Makarewicz

Sekretarz Gminy Zbąszynek

Re: Wniosek o informacje publiczną przez SAWIN

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do Wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 18.02.2019 r.
(data wpływu) informuję jak poniżej:
Ad. 1 Urząd Gminy Sawin ani jednostki organizacyjne nie prowadzą żadnych mediów.
Lokalna gazeta "Gazeta Sawinian" prowadzona jest przez Regionalne Towarzystwo
Gminy Sawin.
Ad. 2 Nie dotyczy.
Ad. 3 Nie dotyczy.
Ad. 4 Nie dotyczy.
Ad. 5 Nie dotyczy.
Ad. 6 Wydatki na ogłoszenia :
2015 rok: - 1 439,10 zł,
2016 rok: - 1 025,70 zł,
2017 rok: - 2 521,50 zł,
2018 rok: - 2 606,25 zł.

Z poważaniem
Agata Suchoń
URZĄD GMINY SAWIN Urząd Gminy Sawin ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin tel./ fax. 82
567 30 12 e-mail: ug@sawin.pl
____________________________________________________________
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt
Gminy Sawin z siedzibą w 22-107 Sawin, ul Chutecka 12. Dane są przetwarzane
wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani
korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest
dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi.
Niniejsza wiadomość jest kierowana jedynie do użytku podmiotu lub osoby, do
której jest adresowana. W związku z tym może zawierać informacje kierowane
wyłącznie do określonego adresata. Jeżeli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla
którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości
odpowiadając na nią, a następnie skasować ją. Zabronione jest jakiekolwiek
ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne przetwarzanie tej wiadomości
i informacji w niej zawartych. W przypadku podjęcia któregoś z powyższych
działań, może być ono uznane za naruszające prawo.

udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIEBODZIN 1

Dzień dobry,
Z upoważnienia Burmistrza Świebodzina przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 16
lutego 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie 18 lutego 2019
r.) o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem
Beata Amrogowicz
Sekretarz Gminy Świebodzin
tel. 684750904

Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez ŚWIDNIK

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek przesyłam informacje o prowadzonych mediach i
wydatkach na promocję Gminy Miejskiej Świdnik w mediach lokalnych:

Prowadzone media: Tygodnik „Głos Świdnika” – wersja papierowa i
elektroniczna (www.glosswidnika.pl <http://www.glosswidnika.pl>); portal
internetowy „Świdnik – wysokich lotów” (www.swidnik.pl
<http://www.swidnik.pl/>)

Jednostka organizacyjna – Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

Portal i tygodnik są zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism.

Z powodu dużego rozmiarów plików przesyłam link do pobrania:

https://wetransfer.com/downloads/a3df4dd6f4e002ba0207987660fb443420190301075654/778fec7107d3fd3059d19a9b3baefc1a20190301075654/80f422

Wydatki Gminy na promocję w mediach:

2015: 41961 zł

2016: 68792,99 zł

2017: 78792,29 zł

2018: 87273,80 zł

W razie pytań służę pomocą.

Z poważaniem,

--
Karol Łukasik
p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Świdnik
tel: 81 751 76 68

Prośba o uzasadnienie przez POLKOWICE

Witam,

nawiązując do Państwa e-maila dotyczącego publikacji na stronie
internetowej Urzędu Gminy Polkowice oraz w mediach społecznościowych UG
Polkowice, ogłoszenia o rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
bardzo proszę o wskazanie uzasadnienia dla takiej publikacji bowiem
szkoła nie obejmuje swym zasięgiem województwa dolnośląskiego.
--
z poważaniem

Marta Charymska - inspektor ds. komunikacji medialnej

Urząd Gminy Polkowice
Wydział Komunikacji Medialnej
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice
tel. 76/847 41 47

WINDYKACJA - postępowanie egzekucyjne - przedawnienie roszczeń... przez ŻARNÓW

Windykacja należności w praktyce, psychologiczne aspekty negocjacji z
dłużnikiem
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2091,windykacja-naleznosci-w-praktyce,psychologiczne-aspekty-negocjacji-z-dluznikiem?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13155e10-fd02-4f8f-98d5-84c827441dcc&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Postępowanie sądowe i egzekucyjne z uwzględnieniem zmian od 2019 r. w
ujęciu praktycznym
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2092,postepowanie-sadowe-i-egzekucyjne-z-uwzglednieniem-zmian-od-2019-r-w-ujeciu-praktycznym?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13155e10-fd02-4f8f-98d5-84c827441dcc&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Postępowanie egzekucyjne – ustawa o komornikach sądowych i ustawa o
kosztach komorniczych 2019 r.
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13155e10-fd02-4f8f-98d5-84c827441dcc&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Przedawnienie roszczeń cywilnych i podatkowych z uwzględnieniem zmian od

Gmina Wąwolnica - odpowiedź na zapytanie - inf. publiczna przez WĄWOLNICA 1

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję jak niżej:

- w gminie, urzędzie gminy ani w żadnej z jednostek organizacyjnych
gminy nie są prowadzone media,

- w związku z odpowiedzią negatywną na pytanie pierwsze, pomijam kolejne
pytania i przechodzę do pytania dot. informacji o wydatkach

na promocję: 2015r. - 7.850,80 zł, 2016r. - 4.435,95 zł, 2017r. -
6.669,22 zł, 2018r. - 15.543,65 zł (nie  są to duże kwoty, tym bardziej, że

zawierają się w nich wydatki na takie cele jak: Dni Wąwolnicy, Opłatek
Gminny, Życzenia Wójta z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia

i Nowego Roku, etc.. Informacje o tych imprezach znaleźć możecie Państwo
na naszej stronie www.wawolnica.pl

Ostatnia, znacząco większa kwota wiąże się z organizacją imprezy
"Wdzięczni Polskiej Wsi" -> https://www.youtube.com/watch?v=Hb9tlACltZg

Pozdrawiam

Krzysztof Wasilewski

WINDYKACJA - postępowanie egzekucyjne - przedawnienie roszczeń... przez ŻARNÓW

Windykacja należności w praktyce, psychologiczne aspekty negocjacji z
dłużnikiem
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2091,windykacja-naleznosci-w-praktyce,psychologiczne-aspekty-negocjacji-z-dluznikiem?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c472800b-a44d-498a-89da-8ec39631e7ef&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Postępowanie sądowe i egzekucyjne z uwzględnieniem zmian od 2019 r. w
ujęciu praktycznym
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2092,postepowanie-sadowe-i-egzekucyjne-z-uwzglednieniem-zmian-od-2019-r-w-ujeciu-praktycznym?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c472800b-a44d-498a-89da-8ec39631e7ef&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Postępowanie egzekucyjne – ustawa o komornikach sądowych i ustawa o
kosztach komorniczych 2019 r.
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c472800b-a44d-498a-89da-8ec39631e7ef&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Przedawnienie roszczeń cywilnych i podatkowych z uwzględnieniem zmian od

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ALEKSANDRÓW 3

W załączeniu przesyłam  informacje o planowanych  terminach polowań.

Z poważaniem

Wojciech Leśniewski

Urząd Gminy Aleksandrów 44 756 00 27 wew. 28

--
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią, że:

Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Aleksandrów, mający siedzibę w Aleksandrowie nr 39B, 26-337 Aleksandrów.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.bip.gmina-aleksandrow.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez MUCHARZ 1

Dzień dobry,
odpowiadając na Państwa pytania informuję, że w Urzędzie Gminy Mucharz (ani w jego jednostkach organizacyjnych) nie prowadzi się żadnych wymienionych we wniosku mediów ani dzienników czy czasopism.

Jeżeli chodzi o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w latach 2015, 2016, 2017 i 2018 to pragnę poinformować, iż nie posiadamy takich zestawień przygotowanych wcześniej. Sporządzenie takiego zestawienia jest informacją przetworzoną w związku z czym proszę wykazać, że istnieje ważny interes publiczny w jej pozyskaniu.

Z poważaniem
Piotr Koźbiał

UG Mucharz