Udzielenie informacji publicznej-Gmina Stryszawa przez STRYSZAWA

Dzień dobry,

w nawiązaniu do maila z dnia 23 lutego 2019 r. z wnioskiem o udzielenie
informacji publicznej poniżej udzielam odpowiedzi na zadane pytania.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

*W Urzędzie Gminy Stryszawa (Referat Promocji i Rozwoju) prowadzona jest
strona internetowa UG oraz profil Gminy Stryszawa na Facebooku. *

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

*http://www.stryszawa.pl/*

*https://www.facebook.com/Gmina-Stryszawa-1455923694709050/?__tn__=kC-R&eid=ARAGr-r8EGPidm7wpYEDmdqpR17OSVnXo72lHcaZr5Sp4L3hzulAC3_wYW-RI5DgPfLFExBZ-5DYzGF7&hc_ref=ARTH2GcNj-7-9kTdZ04b6vTjEANh3fkMHwhOBhpCzCQWmdpeVuCReUYXfZjGEiiUFEA&fref=nf*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

*Gmina Stryszawa nie prowadzi dziennika lub czasopisma.*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

*Gmina Stryszawa nie prowadzi dziennika lub czasopisma.*

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i 2018.

Wydatki Gminy:

Rok 2015 - 607,72 zł

Rok 2016 - 24 486,44 zł

Rok 2017 - 10 898,44 zł

Rok 2018 - 16 584,94 zł

Pozdrawiam serdecznie,

Justyna Habowska-Kardaś

tel. 33 876 77 25

odpowiedź przez OSIĘCINY

W odpowiedzi na wniosek Gmina Osięciny informuje, że w urzędzie gminy, w
jednostce organizacyjnej gminy ani w samorządowej osobie prawnej nie są
prowadzone media.

Jeśli chodzi o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego rodzaju promocję to:

- w 2015 roku- wydatki na kwotę 30.899,49 zł;

- w 2016 roku- wydatki na kwotę 38.091,96 zł;

- w 2017 roku-wydatki na kwotę 67.542,59 zł;

- w 2018 roku-wydatki na kwotę 47.062,87 zł.

Wniosek o informacje publiczną przez BYSTRA-SIDZINA 7

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa zapytania informuję, że Gmina Bystra-Sidzina nie
prowadzi mediów takich jak radio ani telewizja, wydaje natomiast bezpłatny
miesięcznik "Biuletyn Samorządowy Gminy Bystra-Sidzina". Czasopismo w 2012
roku zostało wpisane przez Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny do
rejestru dzienników i czasopism. Poszczególne archiwalne numery "Biuletynu
Samorządowego Gminy Bystra-Sidzina" dostępne są w formie PDF na stronie
internetowej Urzędu Gminy pod adresem:
https://www.bystra-sidzina.pl/biuletyn-samorzadowy

W załączeniu przesyłam pięć ostatnich numerów Biuletynu Samorządowego Gminy
Bystra-Sidzina.

Na ogłoszenia oraz artykuły promujące gminę w zewnętrznych czasopismach w
2015 r. wydatkowano 1070,78 zł; w 2016 r. 80 zł; w 2017 r. 3493,82 zł, a w
2018 r. 4439,08 zł. W 2018 r. wydatkowano także 3500 zł na zrealizowanie
oraz emisję przez TVP3 filmu promocyjnego o walorach turystycznych Gminy
Bystra-Sidzina.

Z poważaniem

Anna Nieużytek

Referent ds. Obsługi Rady Gminy I Promocji

Urząd Gminy Bystra-Sidzina

34-235 Bystra Podhalańska 373

tel. +48 182681222w115
<mailto:biurorady@bystra-sidzina.p> biurorady@bystra-sidzina.pl

www.bystra-sidzina.pl

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez ŚWIDNIK

Szanowni Państwo,

Przesyłam uzupełnienie informacji o łączną sumę wydatków na promocję
gminy w poszczególnych latach (w tym publikacje w mediach, wykonywanie i
zakup materiałów związanych z promocją, publikowanie informatora
miejskiego, udział delegacji miast partnerskich w imprezach miejskich,
promocja Strefy Aktywności Gospodarczej i budżetu obywatelskiego,
promocja projektów dofinansowanych z zewnątrz, publikacje książkowe o
tematyce miejskiej):

2015: 179 862 zł

2016: 206 025 zł

2017: 246 346 zł

2018: 300 744 zł

Z poważaniem,

--
Karol Łukasik
p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Świdnik

W dniu 2019-03-04 o 17:17, Karol Łukasik pisze:
--
Karol Łukasik
p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Świdnik

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIPNICA MUROWANA 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie  informacji publicznej

z dnia 23.02.2019 r.

Link do pobrania wiadomości lipnickich

https://drive.google.com/open?id=1oPHRF0_XDnM8eqBFlb1Vsk_v7CguykkY

Danuta Musiał

Gmina Bochnia - odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez BOCHNIA

ORG.1431.9.2019

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany na skrzynkę e-mailową tut. Urzędu Gminy w dniu 22 lutego 2019 roku, informuję, że:

- w Urzędzie Gminy Bochnia, jednostkach organizacyjnych gminy, samorządowej osobie prawnej nie są prowadzone media.

- Gmina Bochnia nie prowadzi dziennika, ani czasopisma.

- Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego tego typu promocję wyniosły:

W roku 2015 – 14.760 zł

W roku 2016 – 19.680 zł

W roku 2017 – 24.728 zł

W roku 2018 – 26.760 zł

Agnieszka Trzaska

Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy Bochnia

Czchów odpowiedź na zapytanie - Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez CZCHÓW 1

W załączeniu żądane informacje.
Ponieważ poczta nie zezwala na duże pliki, skany Czasu Czchowa wysyłam oddzielnie.
Proszę o potwierdzenie odbioru.
Z poważaniem Kierownik referatu SO
Stanisław Obal

Czas Czchowa przez CZCHÓW 1

Czas Czchowa przez CZCHÓW 1

Czas Czchowa przez CZCHÓW 1

Odpowiedź na informacje publiczną przez None 1

/Szanowni Państwo,/

w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną *z dnia 23.02.2019 roku,
*przesłany od nadawcy w dniu 23.02.2019 r. z adresu:
sprawa-8115@fedrowanie.siecobwatelska.pl
<mailto:sprawa-8115@fedrowanie.siecobwatelska.pl>, przedstawiam
informację w załączeniu.

/Z wyrazami szacunku,/

--
Anita Lesiak
Referat Funduszy Europejskich i Rozwoju
Urząd Gminy Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
tel.: (14) 651-73-00
(14) 651-72-99

Re: Wniosek o informacje publiczną przez SZERZYNY 1

/Szanowni Państwo,/

w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną *z dnia 23.02.2019 roku,
*przesłany od nadawcy w dniu 23.02.2019 r. z adresu:
sprawa-8115@fedrowanie.siecobwatelska.pl
<mailto:sprawa-8115@fedrowanie.siecobwatelska.pl>, przedstawiam
informację w załączeniu.

/Z wyrazami szacunku,/

--
Anita Lesiak
Referat Funduszy Europejskich i Rozwoju
Urząd Gminy Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
tel.: (14) 651-73-00
(14) 651-72-99

W dniu 23.02.2019 o 23:10, sprawa-8115@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Urząd Gminy Szerzyny
tel. 146517300
fax 146517901
www.szerzyny.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorem Państwa danych
osobowych jest Urząd Gminy Szerzyny reprezentowany przez Wójta Gminy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,m,305707,ochrona-danych-osobowych.html

RE: Wniosek o informacje publiczną przez NIEPOŁOMICE

Niepołomice, dnia 8 marca 2019r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Odpowiadając na Państwa mail z 23 lutego br.:
• Czy w urzędzie gminy (…) prowadzone są media:
o Tak
• Jakiego typu (Gazeta, radio, telewizja)
o Gmina Niepołomice jest wydawcą Gazety Niepołomickiej, przygotowaniem zajmuje się Referat Promocji i Kultury, więcej informacji: http://wiadomosci.niepolomice.eu/Info/gazeta-niepolomicka/
• Jeżeli gmina prowadzi (…) czasopismo (…) czy jest on zarejestrowany w sądzie
o Tak
• Prosimy o przesłanie 5 ostatnich numerów:
o Z uwagi na wielkość plików, polecamy pobranie ich bezpośrednio ze strony: http://wiadomosci.niepolomice.eu/Info/gazeta-niepolomicka/
Tam dostępnych jest dużo więcej numerów niż ostatnich 5.
o Odpowiedz na to pytanie jest ogólnodostępna, wystarczy wejść na stronę internetową i sprawdzić.
• Wydatki publiczne na artykuły sponsorowane i materiały dedykowane:
o 2018 - 16 236 zł, 2017 – 23 124 zł, 2016 – 26 223 zł, 2015 – 29 634 zł


Z poważaniem
Teresa Kuźma
Sekretarz Gminy

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
T: +48 12 250 94 31
M: +48 660 539 415
W: www.niepolomice.eu

 Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się, czy jest to konieczne. Puszcza będzie Ci wdzięczna.

.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez WIETRZYCHOWICE 1

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa*

Nasz znak: OA.1431.2.2019 Wietrzychowice, 8.03.2019 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 23.02.2019 r. Urząd Gminy Wietrzychowice przesyła odpowiedź

/- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?/

W Gminnym Ośrodku Kultury kwartalnie wydawana była gazeta: „Ziemia
Wietrzychowska”.

/- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy/

nie dotyczy.

/- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;/

nie dotyczy

/- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie/

„Ziemia Wietrzychowska” jest zarejestrowana w sądzie. Ostatni numer
czasopisma został wydany w 2017 roku.

/- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf./

W chwili obecnej gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma .

/- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i 2018./

W załączniku przesyłamy skan pisma.

    Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
--

Z wyrazami szacunku
     Jolanta Kabat-Kozińska
/Urząd Gminy Wietrzychowice/
33-270 Wietrzychowice 19

     tel.: 14 6418 045

W dniu 23.02.2019 o 23:31, sprawa-8132@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Re: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Dziękujemy. A czy Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin otrzymuje dotację na prowadzenie Gazety Sawinian?

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Dziękujemy. Wiadomość z 28 lutego także dotarła. Pozdrawiam. KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Dokument 201668/02/2019/W - "Odpowiedź - udost. inf. publ. dot. mediów" przez KatarzynaBatkoToluc

Szanowni Państwo,

W związku z Państwa odpowiedzią, niezwykle rozbudowaną, uzasadniająca jak trudno odpowiedzieć na zadane pytanie, uściślam żeby przy sporządzaniu odpowiedzi wziąć po prostu pod uwagę wszystkie wydatki, które zostały poniesione wobec mediów nie wydawanych przez jednostki miejskie. Jednym słowem, ile pieniędzy - niezależnie od przyczyny - zapłaciło miasto niezależnym od jednostek miasta Lublin stacjom radiowym, telewizjom, gazetom, portalom.

Jednocześnie, czy - pomimo braku wiedzy o tym co się dzieje w jednostkach organizacyjnych - posiadają Państwo wiedzę potoczną o tym, czy w Lublinie jest jakaś gazeta wydawana przez którąś z jednostek, która pisze o sprawach miasta, robi wywiady z Prezydentem, opisuje sukcesy? Jeśli istnieje, raczej taka wiadomość nie ominęła urzędu jak sądzę?

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7893@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7888@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7861@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7825@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7812@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7944@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PARZĘCZEW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@parzeczew.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 09.03.2019 21:50

odczytano w dniu 11.03.2019 08:36.