odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIPNICA MUROWANA 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie  informacji publicznej

z dnia 23.02.2019 r.

Link do pobrania wiadomości lipnickich

https://drive.google.com/open?id=1oPHRF0_XDnM8eqBFlb1Vsk_v7CguykkY

Danuta Musiał

Gmina Bochnia - odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez BOCHNIA

ORG.1431.9.2019

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany na skrzynkę e-mailową tut. Urzędu Gminy w dniu 22 lutego 2019 roku, informuję, że:

- w Urzędzie Gminy Bochnia, jednostkach organizacyjnych gminy, samorządowej osobie prawnej nie są prowadzone media.

- Gmina Bochnia nie prowadzi dziennika, ani czasopisma.

- Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego tego typu promocję wyniosły:

W roku 2015 – 14.760 zł

W roku 2016 – 19.680 zł

W roku 2017 – 24.728 zł

W roku 2018 – 26.760 zł

Agnieszka Trzaska

Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy Bochnia

Czchów odpowiedź na zapytanie - Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez CZCHÓW 1

W załączeniu żądane informacje.
Ponieważ poczta nie zezwala na duże pliki, skany Czasu Czchowa wysyłam oddzielnie.
Proszę o potwierdzenie odbioru.
Z poważaniem Kierownik referatu SO
Stanisław Obal

Czas Czchowa przez CZCHÓW 1

Czas Czchowa przez CZCHÓW 1

Czas Czchowa przez CZCHÓW 1

Odpowiedź na informacje publiczną przez None 1

/Szanowni Państwo,/

w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną *z dnia 23.02.2019 roku,
*przesłany od nadawcy w dniu 23.02.2019 r. z adresu:
sprawa-8115@fedrowanie.siecobwatelska.pl
<mailto:sprawa-8115@fedrowanie.siecobwatelska.pl>, przedstawiam
informację w załączeniu.

/Z wyrazami szacunku,/

--
Anita Lesiak
Referat Funduszy Europejskich i Rozwoju
Urząd Gminy Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
tel.: (14) 651-73-00
(14) 651-72-99

Re: Wniosek o informacje publiczną przez SZERZYNY 1

/Szanowni Państwo,/

w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną *z dnia 23.02.2019 roku,
*przesłany od nadawcy w dniu 23.02.2019 r. z adresu:
sprawa-8115@fedrowanie.siecobwatelska.pl
<mailto:sprawa-8115@fedrowanie.siecobwatelska.pl>, przedstawiam
informację w załączeniu.

/Z wyrazami szacunku,/

--
Anita Lesiak
Referat Funduszy Europejskich i Rozwoju
Urząd Gminy Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
tel.: (14) 651-73-00
(14) 651-72-99

W dniu 23.02.2019 o 23:10, sprawa-8115@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Urząd Gminy Szerzyny
tel. 146517300
fax 146517901
www.szerzyny.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorem Państwa danych
osobowych jest Urząd Gminy Szerzyny reprezentowany przez Wójta Gminy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,m,305707,ochrona-danych-osobowych.html

RE: Wniosek o informacje publiczną przez NIEPOŁOMICE

Niepołomice, dnia 8 marca 2019r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Odpowiadając na Państwa mail z 23 lutego br.:
• Czy w urzędzie gminy (…) prowadzone są media:
o Tak
• Jakiego typu (Gazeta, radio, telewizja)
o Gmina Niepołomice jest wydawcą Gazety Niepołomickiej, przygotowaniem zajmuje się Referat Promocji i Kultury, więcej informacji: http://wiadomosci.niepolomice.eu/Info/gazeta-niepolomicka/
• Jeżeli gmina prowadzi (…) czasopismo (…) czy jest on zarejestrowany w sądzie
o Tak
• Prosimy o przesłanie 5 ostatnich numerów:
o Z uwagi na wielkość plików, polecamy pobranie ich bezpośrednio ze strony: http://wiadomosci.niepolomice.eu/Info/gazeta-niepolomicka/
Tam dostępnych jest dużo więcej numerów niż ostatnich 5.
o Odpowiedz na to pytanie jest ogólnodostępna, wystarczy wejść na stronę internetową i sprawdzić.
• Wydatki publiczne na artykuły sponsorowane i materiały dedykowane:
o 2018 - 16 236 zł, 2017 – 23 124 zł, 2016 – 26 223 zł, 2015 – 29 634 zł


Z poważaniem
Teresa Kuźma
Sekretarz Gminy

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
T: +48 12 250 94 31
M: +48 660 539 415
W: www.niepolomice.eu

 Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się, czy jest to konieczne. Puszcza będzie Ci wdzięczna.

.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez WIETRZYCHOWICE 1

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa*

Nasz znak: OA.1431.2.2019 Wietrzychowice, 8.03.2019 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 23.02.2019 r. Urząd Gminy Wietrzychowice przesyła odpowiedź

/- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?/

W Gminnym Ośrodku Kultury kwartalnie wydawana była gazeta: „Ziemia
Wietrzychowska”.

/- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy/

nie dotyczy.

/- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;/

nie dotyczy

/- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie/

„Ziemia Wietrzychowska” jest zarejestrowana w sądzie. Ostatni numer
czasopisma został wydany w 2017 roku.

/- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf./

W chwili obecnej gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma .

/- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i 2018./

W załączniku przesyłamy skan pisma.

    Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
--

Z wyrazami szacunku
     Jolanta Kabat-Kozińska
/Urząd Gminy Wietrzychowice/
33-270 Wietrzychowice 19

     tel.: 14 6418 045

W dniu 23.02.2019 o 23:31, sprawa-8132@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Re: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Dziękujemy. A czy Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin otrzymuje dotację na prowadzenie Gazety Sawinian?

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Dziękujemy. Wiadomość z 28 lutego także dotarła. Pozdrawiam. KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Dokument 201668/02/2019/W - "Odpowiedź - udost. inf. publ. dot. mediów" przez KatarzynaBatkoToluc

Szanowni Państwo,

W związku z Państwa odpowiedzią, niezwykle rozbudowaną, uzasadniająca jak trudno odpowiedzieć na zadane pytanie, uściślam żeby przy sporządzaniu odpowiedzi wziąć po prostu pod uwagę wszystkie wydatki, które zostały poniesione wobec mediów nie wydawanych przez jednostki miejskie. Jednym słowem, ile pieniędzy - niezależnie od przyczyny - zapłaciło miasto niezależnym od jednostek miasta Lublin stacjom radiowym, telewizjom, gazetom, portalom.

Jednocześnie, czy - pomimo braku wiedzy o tym co się dzieje w jednostkach organizacyjnych - posiadają Państwo wiedzę potoczną o tym, czy w Lublinie jest jakaś gazeta wydawana przez którąś z jednostek, która pisze o sprawach miasta, robi wywiady z Prezydentem, opisuje sukcesy? Jeśli istnieje, raczej taka wiadomość nie ominęła urzędu jak sądzę?

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7893@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7888@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7861@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7825@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7812@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7944@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PARZĘCZEW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@parzeczew.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 09.03.2019 21:50

odczytano w dniu 11.03.2019 08:36.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez OZORKÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@ug-ozorkow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 09.03.2019 21:56

odczytano w dniu 11.03.2019 11:20.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez TRZCIANA

Odpowiadając na wniosek z dnia 23 lutego informuję, iż w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone żadne media.

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję:
- 2015 rok – 8476,95
- 2016 rok - 3398,10
- 2017 rok – 9504,45
- 2018 rok – 15184,11

Z poważaniem
Marta Rożnowska

odpowiedz na informację publiczną - wydatki na promocję przez FIRLEJ

W odpowiedzi na wniosek o z dnia 10 lutego 2019 roku o informację publiczną
informujemy:
- w urzędzie gminy Firlej jak również w innych jednostkach organizacyjnych
gminy nie są prowadzone media,
- poniesione wydatki gminy na promocję w poszczególnych latach wynoszą:
Rok 2015 - 14.645 zł, z tego
1.722 zł udział w programie radiowym
2.607 zł publikacja materiałów reklamowych , artykułów w prasie
3.888 zł za koncert zespołu artystycznego z elementami promocji,
4.395 zł przyjęcie zaproszonych gości
2.033 zł zakup drobnych artykułów (kartki świateczne, torby ,
kwiaty, art. spozywcze itp).
Rok 2016 - 32.027 zł, z tego:
26.000 zł odnalezienie i i opracowanie tekstów historycznych o
gminie, urzędnikach gminnych,
1.845 zł udział w programie radiowym,
2.928 zł zakup akcesoriów promujących gminę,
1.070 zł wykonanie folderu na 150 lecie szkoły podstawowej w
gminie
184 zł hosting wirtualnego spaceru po gminie.
Rok 2017 - 42.223 zł, z tego:
35.000 zł opracowanie i edycja publikacji książkowej z zakresu
historii Firleja
5.476 zł zakup akcesoriów promujących gminę na różnych imprezach
1.747 zł aktualizacja wirtualnego spaceru po gminie Firlej.
Rok 2018 - 72.229 zł , z tego:
42.500 zł opracowania historyczne dotyczące gminy Firlej,
przygotowanie do publikacji książkowej,
5.904 zł udział w programie radiowym - promocja gminy,
12.546 zł wydanie katalogu o inwestycjach gminnych w ostatnich
latach,
7.407 zł zakupy gadżetów promujących gminę,
3.872 zł udział w konferencji samorządów.

Teresa Ulma
Skarbnik Gminy

RODO - kwiecień 2019 przez ŻARNÓW

<univers.com.pl>

10 -12 kwietnia 2019 r.
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
- Konferencja
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
RODO

w Kołobrzegu
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
HOTEL AQUARIUS ****
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
*

"PRAKTYCZNE PEŁNIENIE FUNKCJI

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH"

szczegółowy program ---> kliknij tutaj
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2172,praktyczne-pelnienie-funkcji-inspektora-ochrony-danych?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

KARTA ZGŁOSZENIA
<http://www.univers.com.pl/storage/offer/praktyczne_pelnienie_funkcji_inspektora_ochrony_danych_uasxg.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

*****************************

Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
konferencje@univers.com.pl

CO OFERUJEMY PODCZAS KONFERENCJI:

Wykłady - prowadzone przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

Materiały szkoleniowe - starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

zmian w przepisach.

Na zakończenie Konferencji - każdy uczestnik otrzymuje

- imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

(Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
zawodowych)

PONADTO W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

* 2 noce w komfortowym hotelu

* wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu od obiadu w dniu
przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu

- w czasie wolnym, zapraszamy do korzystania z hotelowego basenu
Aquacenter, które składa się z basen pływackiego (3-torowy) o długości 25
m,

baseu rekreacyjnego z gejzerami i leżakami wodnymi oraz ,,dziką rzeką’’, do
dyspozycji są 2 jacuzzi (jedno zewnętrzne), dopełnieniem strefy relaksu są
sauny: parowa, solankowa, sucha oraz sucha oraz ruska bania, czara lodowa
oraz natryski wrażeń,

  - również zapraszamy na uroczystą kolację przy plaży

ZAPRASZAMY

UWAGA !
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
(BUR)
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

(Urzędy Pracy).
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

- LINK OPERATOR REGIONALNY
<http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Znajdziesz nas również tutaj:

https://www.facebook.com/Univers1990/
<https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
<https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Z
<http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

www.univers.com.pl
<http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Proponujemy również orgnizację szkoleń na zlecenie - to propozycja

warsztatów przygotowanych dla osób, które chcą skoncentrować

się wyłącznie na zagadnieniach

związanych z działalnością własnej firmy.

 SZKOLENIA NA ZLECENIE --->
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
KLIKNIJ TUTAJ
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>