Re: Wniosek o informacje publiczną przez NIEMODLIN 1

W załączniku odpowiedź na wniosek o informacje publiczną z dnia 17 marca 2019

Re: Wniosek o informacje publiczną przez JARCZÓW

W urzędzie gminy Jarczów ani w żadnych jednostkach nie są prowadzone żadne
media.

Wydatki prowadzone na ogłoszenia:
2015 - 4494,48 zł
2016 - 5962,56
2017 - 5201,33
2018 - 5374,87

--
Gmina Jarczów
ul. 3 Maja 24
22-664 Jarczów
tel: (084) 663 45 19
tel/fax: (084) 663 45 06
e-mail: ug@gmina-jarczow.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNOŻYŁY

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Urząd
Gminy Czarnożyły udziela odpowiedzi na postawione pytania:
ad. 1 W Urzędzie Gminy Czarnożyły oraz w jednostkach podległych nie są
prowadzone media
ad. 2 Nie dotyczy
ad. 3 Nie dotyczy
ad. 4 mina nie prowadzi dziennika czy czasopisma
ad. 5 Nie dotyczy
ad. 2 Wydatki gminy dotyczące promocji w podziale na lata:
2015 - 11772,30 zł
2016 - 11772,96 zł
2017 - 12949,57 zł
2018 - 16703,35 zł

--
pozdrawiam Piotr Kędzia
Urząd Gminy Czarnożyły
tel. 43 841 68 05
fax. 43 841 62 81
mob. 693 638 568
e-mail: ug@bip.czarnozyly.pl
website: www.czarnozyly.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez RADŁÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

Ad. 1

w Gminnym Ośrodku Kultury są prowadzone media

Ad. 2

jest to biuletyn informacyjny

Ad. 3

brak dostępu w internecie

Ad.4

biuletyn jest zarejestrowany w sądzie

Ad.5

biuletyny dostępne są na stronie www.radlow.pl

Ad 6

Nakłady na promocję związaną z ogłoszeniami, art. sponsorowanymi ...:

2015 rok-  7051,60 zł

2016 rok-  3468,60 zł

2017 rok-  6170,10 zł

2018 rok-  7848,40 zł

Z poważaniem

Sylwia Kus
Sekretarz Gminy Radłów
46-331 Radłów, ul. Oleska 3
tel./fax 343599004, ...05

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez PARZĘCZEW 2

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 9 marca informuję, iż Urząd
Gminy w Parzęczewie, ani żadna z jednostek organizacyjnych

podległych Urzędowi nie prowadzi mediów typu radio, gazeta telewizja.
Prowadzona jest strona internetowa gminy oraz funpage na Facebooku.

Poniżej podaję linki do ww. stron:
www.parzeczew.pl
www.facebook.com/parzeczew

Gmina ma możliwość umieszczania swoich informacji na łamach gazety "Do
Rzeczy" prowadzonej Fundację Rozwoju Gmin "PRYM". Gazeta wychodzi co dwa
miesiące i każda z gmin wchodzących w skład Fundacji posiada określoną
ilość miejsca przeznaczoną na swoje materiały. Wydatki związane z
publikacją na łamach tej gazety są stałe i w latach 2015 - 2018 wynosiły
7.800 złotych rocznie.

Z poważaniem
Marta Gmerek
Urząd Gminy w Parzęczewie
tel. 42 718 60 47

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Lubartów

Michał Karpiński

Referent ds. gospodarki leśnej

Nadleśnictwo Lubartów

Odpowiedź na informację publiczną. przez KSAWERÓW

W odpowiedzi na e-maila z 17 marca 2019 r. dotyczący mediów prowadzonych przez Gminę informuję:

- tak w Urzędzie Gminy Ksawerów prowadzone są media;

- Urząd Gminy Ksawerów prowadzi stronę internetową i gazetę samorządową;

- strona internetowa: www.gmina.ksawerow.com;

- tak gazeta samorządowa jest zarejestrowana w sądzie;

- gazeta samorządowa dostępna jest online w zakładce ECHO GMINY na stronie internetowej: www.gmina.ksawerow.com;

- wydatki poniesione w:

2015 r. – 7 242,23 zł

2016 r. – 6 550,74 zł

2017 r. – 18 164,84 zł

2018 r. – 15 134,30 zł

Z poważaniem,
Kamila Karcz
Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji
Urząd Gminy Ksawerów
tel 42 213 80 50 wew. 13

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez UNIEJÓW

Twoja wiadomość

Do: urzad@uniejow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-03-17 00:50

odczytano w dniu 2019-03-25 10:04.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GODZIANÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Wanda Nowak

Sekretarz Gminy Godzianów

Jeszcze dziś RABAT za zgłoszenie na KONFERENCJĘ RODO przez ŻARNÓW

<univers.com.pl>

OSTATNI DZIEŃ RABATU

za zgłoszenie na KONFERENCJĘ RODO W KOŁOBRZEGU

10 -12 kwietnia 2019 r.
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
- Konferencja
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
RODO

w Kołobrzegu
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
HOTEL AQUARIUS ****
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
*

"PRAKTYCZNE PEŁNIENIE FUNKCJI

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH"

szczegółowy program ---> kliknij tutaj
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2172,praktyczne-pelnienie-funkcji-inspektora-ochrony-danych?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Szkolenie, do którego Państwa zachęcamy ma na celu przygotowanie osób do
praktycznego pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z 14.04.2016 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych.

Szkolenie jest dedykowane dla Inspektorów Ochrony Danych, a także

osób wyznaczonych na to stanowisko, administratorów danych

i kadrowych, poszukujących zaawansowanej wiedzy o RODO.

Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się przede wszystkim w jaki sposób

wypełniać wymagania RODO. Całe szkolenie oparte jest na
praktycznym stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w
powiązaniu z innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (KRI,
dostęp do informacji publicznej).

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę jak praktycznie przeprowadzić

inwentaryzację zasobów związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
przygotować kompletna dokumentację oraz w jaki sposób przeprowadzać analizę
ryzyka a także, a także ocenę skutków dla ochrony danych  w jaki sposób
zadawać niezbędne do analizy pytania osobom biorącym udział w przetwarzaniu
danych osobowych (ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń systemów
teleinformatycznych).

Szkolenie jest oparte na dużej interakcji pomiędzy trenerem a uczestnikami
szkolenia.

<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

KARTA ZGŁOSZENIA
<http://www.univers.com.pl/storage/offer/praktyczne_pelnienie_funkcji_inspektora_ochrony_danych_92yoo.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

*****************************

Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
konferencje@univers.com.pl

CO OFERUJEMY PODCZAS KONFERENCJI:

Wykłady poprowadzi Przemysław Chojnowski - trener z zakresu ochrony danych
osobowych oraz praktyk bazujący na doświadczeniu nabytym w trakcie
realizacji wielu szkoleń oraz zadań związanych z przygotowaniem praktycznym
firm w zakresie realizacji ochrony danych osobowych. Audytor wewnętrzny
normy ISO 27000

Materiały szkoleniowe - starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

zmian w przepisach

Na zakończenie Konferencji - każdy uczestnik otrzymuje

- imienny Certyfikat ukończenia szkolenia

PONADTO W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

* 2 noce w komfortowym hotelu

* wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu od kolacji w dniu
przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu

- w czasie wolnym, zapraszamy do korzystania z hotelowego basenu
Aquacenter, które składa się z basen pływackiego (3-torowy) o długości 25
m,

baseu rekreacyjnego z gejzerami i leżakami wodnymi oraz ,,dziką rzeką’’, do
dyspozycji są 2 jacuzzi (jedno zewnętrzne), dopełnieniem strefy relaksu są
sauny: parowa, solankowa, sucha oraz sucha oraz ruska bania, czara lodowa
oraz natryski wrażeń

  - również zapraszamy na uroczystą kolację przy plaży

ZAPRASZAMY

UWAGA !
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
(BUR)
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

(Urzędy Pracy).
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

- LINK OPERATOR REGIONALNY
<http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Znajdziesz nas również tutaj:

https://www.facebook.com/Univers1990/
<https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
<https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=19&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Z
<http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

www.univers.com.pl
<http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=21&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Proponujemy również orgnizację szkoleń na zlecenie - to propozycja

warsztatów przygotowanych dla osób, które chcą skoncentrować

się wyłącznie na zagadnieniach

związanych z działalnością własnej firmy.

 SZKOLENIA NA ZLECENIE --->
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
KLIKNIJ TUTAJ
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=23&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a2d33268-ba0e-48be-881d-fb8880f49589&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

RE: Wniosek o informacje publiczną przez BRZEŹNIO

Brzeźnio, 25.03.2019 r.

Siec Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Brzeźniu, odpowiadając na wniosek o udostepnienie informacji publicznej złożony przez Sieć Obywatelska Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2,
02-605 Warszawa w dniu 18 marca 2019 r. (email z dnia 17 marca 2019 – niedziela) – na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udziela następujących informacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198):

1. Urząd Gminy w Brzeźniu oraz w innych jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone media.
2. Urząd Gminy w Brzeźniu nie prowadzi dzienników i czasopism.
3. W 2018 r. wydano folder z osiągnięć i realizacji zadań w Gminie Brzeźnio w latach 2015 – 2018 na kwotę 18 423,33 zł.

Karolina Grzesiak

Urząd Gminy Brzeźnio

ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GODZIANÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Wanda Nowak

Sekretarz Gminy Godzianów

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez PARZĘCZEW 2

W dniu 22.03.2019 o 15:05, Gmina Parzęczew pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną przez SKOMLIN

W odpow8iesdzi na Państwa wniosek o informację publiczną z dnia
17.03.2019r. Urząd Gminy informuje, że  nie są prowadzone media w
Urzędzie a promocją zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Skomlinie.

Agnieszka Zaremba

Urząd Gminy w Skomlinie

W dniu 2019-03-17 o 18:02, sprawa-7921@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Fwd: Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną - Gmina Olesno przez OLESNO

Dzień dobry,
w odpowiedzi na pytania postawione we wniosku informuję, że w Gminie Olesno
jedynymi mediami promującymi są:
- strona internetowa gminy <http://www.gminaolesno.pl> oraz
- jednostek jej podległych
<http://gminaolesno.pl/jednostki-organizacyjne.html>.

W latach 2015-2018 Gmina Olesno nie poniosła żadnych wydatków powiązanych z
promocją gminy poprzez ogłoszenia, artykuły sponsorowane itp.

--
Pozdrawiam

Paweł Sarat
Urząd Gminy Olesno
Olesno, ul. Wł. Jagiełły 1
33-210 Olesno
woj. małopolskie
www.gminaolesno.pl

Odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną przez DMOSIN

SG.1431.11.2019

Sieć
Obywatelska Watchdog Polska
ul.
Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel:
22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

Odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną w zakresie przesłanego
zapytania:

Pytanie:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Odpowiedź: Nie - nie są prowadzone

w zw. z powyższym pozostałe pytania nie dotyczą Urzędu Gminy Dmosin oraz
jego wydziałów, jak i nie są prowadzone w jednostkach organizacyjnych
gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w
spółce należącej do gminy)

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;

Pytanie:
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016,
2017 i 2018 roku.
Odpowiedź: Nie było tego typu wydatków

--

Z poważaniem

Jolanta Wojciechowska
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9; 95-061 Dmosin
tel. i fax 46 874 62 94
tel. 601 204 847
email: sekretarz@dmosin.pl
email: sekretariat@dmosin.pl

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw.
RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Dmosin reprezentowana przez Wójta Gminy.
W celu udzielenia Państwu informacji dotyczących Administratora Danych,
Inspektora ochrony danych osobowych, celów i podstaw przetwarzania danych,
odbiorcach danych, okresu przechowywania danych, przysługujących Państwu
prawach, w tym prawie do cofnięcia zgody i prawie sprzeciwu,
przygotowaliśmy dla Państwa specjalną stronę:
https://dmosin.pl/wiadomosci/792/wiadomosc/149793/ogolna_klauzula_informacyjna_rodo,
na której znajdą Państwo informacje na wskazany powyżej temat. Prosimy o
zapoznanie się ze wskazanymi informacjami. W razie jakichkolwiek pytań
pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Używam klienta poczty Opera Mail: http://www.opera.com/mail/

Odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną przez DMOSIN

SG.1431.11.2019

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

Odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną w zakresie przesłanego
zapytania:

Pytanie:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Odpowiedź: Nie - nie są prowadzone

w zw. z powyższym pozostałe pytania nie dotyczą Urzędu Gminy Dmosin oraz
jego wydziałów, jak i nie są prowadzone w jednostkach organizacyjnych
gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w
spółce należącej do gminy)

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;
Pytanie:
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016,
2017 i 2018 roku.
Odpowiedź: Nie było tego typu wydatków

--

Z poważaniem

Jolanta Wojciechowska
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9; 95-061 Dmosin
tel. i fax 46 874 62 94
tel. 601 204 847
email: sekretarz@dmosin.pl
email: sekretariat@dmosin.pl

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw.
RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Dmosin reprezentowana przez Wójta Gminy.
W celu udzielenia Państwu informacji dotyczących Administratora Danych,
Inspektora ochrony danych osobowych, celów i podstaw przetwarzania danych,
odbiorcach danych, okresu przechowywania danych, przysługujących Państwu
prawach, w tym prawie do cofnięcia zgody i prawie sprzeciwu,
przygotowaliśmy dla Państwa specjalną stronę:
https://dmosin.pl/wiadomosci/792/wiadomosc/149793/ogolna_klauzula_informacyjna_rodo,
na której znajdą Państwo informacje na wskazany powyżej temat. Prosimy o
zapoznanie się ze wskazanymi informacjami. W razie jakichkolwiek pytań
pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Używam klienta poczty Opera Mail: http://www.opera.com/mail/

Odp. na wniosek o udostępnienie danych przez UNIEJÓW 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o informację publiczną.
Złączniki do wniosku (5 numerów gazety oraz sprawozdanie za 2018 rok)
przesyłamy za pomocą programu we transfer ze względu na dużą pojemność
plików.

Z poważaniem

Marta Pokorska

Inspektor ds. Promocji

Urzędu Miasta w Uniejowie

tel. 63 28 89 787

urzad@uniejow.pl sent you files via WeTransfer przez UNIEJÓW

urzad@uniejow.pl sent you some files

6 files, 21.7 MB in total

・ Will be deleted on 2 April, 2019

Download link:

https://wetransfer.com/downloads/318defafb556ba789792bd293ec76f6320190326080721/60ba65294cba57dc15a9bc175c4b8dc120190326080721/f236d5

Message:

Dzień dobry, przesyłamy załączniki do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dn.

media przez CHARSZNICA

w odp na pismo(wniosek)

UG Charsznica Informuje:

ad.1- nie, ad.2-n/d, ad-3-n/d, ad-4-nie, ad.5-n/d,

ad-6 (całość wydatków na promocję)

2015r- 77 505,27 zł, 2016r- 82 058,76 zł, 2017r - 72 853,32 zł, 2018r -
52 222,49zł

pozdr.

P Pacia UG Charsznica

Wysyłanie wiadomości e-mail: promocja ogłoszenia 2019.docx przez KOWIESY 1

Urząd Gminy Kowiesy w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji publicznej na temat prowadzenia mediów.

Z poważaniem

Janina Powązka
Inspektor ds. działalności gospodarczej i promocji

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):
promocja ogłoszenia 2019.docx

Wniosek o informację publiczną przez OSTRÓWEK

Uprzejmie informuję, iż w urzędzie Gminy, wydziale czy samorządowej osobie
prawnej nie są prowadzone żadne media.

WYDATKI Gminy na ogłoszenia prasowe i audycje radiowe:

rok wydane środki

2015

3 856,04 zł

2016

2 844,00 zł

2017

4 583,72 zł

2018

2 801,20 zł

Z poważaniem

Martyna Bator

Urząd Gminy w Ostrówku

tel. 43 841 50 26

Wniosek o informację publiczną przez OSTRÓWEK

Uprzejmie informuję, iż w urzędzie Gminy, wydziale czy samorządowej osobie
prawnej nie są prowadzone żadne media.

WYDATKI Gminy na ogłoszenia prasowe i audycje radiowe:

rok wydane środki

2015

3 856,04 zł

2016

2 844,00 zł

2017

4 583,72 zł

2018

2 801,20 zł

Z poważaniem

Martyna Bator

Urząd Gminy w Ostrówku

tel. 43 841 50 26