Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KRAJENKA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@krajenka.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:52

odczytano w dniu 2017-02-22 07:49.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez ROŚCISZEWO

Twoja wiadomość

Do: ugrosciszewo@interia.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 22:07

odczytano w dniu 2017-02-22 07:49.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez RYPIN

Twoja wiadomość

Do: rypin@rypin.eu
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:31

odczytano w dniu 2017-02-22 07:48.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlon przez DOBRE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gminadobre.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez PYRZYCE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl> o 2017-02-21 20:50

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-02-22 07:50

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez PĘCŁAW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<peclaw@peclaw.eu> o 2017-02-21 20:28

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-02-22 07:49

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez LUBISZYN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@lubiszyn.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez FRAMPOL

Twoja wiadomość

Do: umframpol@frampol.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:33

odczytano w dniu 2017-02-22 07:50.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez GNIEWINO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gniewino@gniewino.pl> o 2017-02-21 21:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-02-22 07:50

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez BYSTRZYCA KŁODZKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<burmistrz@bystrzycaklodzka.pl> o 2017-02-21 20:28

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 07:50

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez CHMIELNIK

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@chmielnik.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:16

odczytano w dniu 2017-02-22 07:49.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez SOLEC NAD WISŁĄ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@solec.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez OPATÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@opatow.gmina.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez NIEDŹWIADA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@niedzwiada.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Urzędowe poświadczenie odbioru przez PUŁAWY 2

To jest urzędowe poświadczenie odbioru wystawione przez Urząd Miasta Puławy w dniu 22-02-2017 07:50:26. Dokument został zarejestrowany w elektronicznej skrzynce podawczej pod numerem: 2802.17.DP w dniu: 22-02-2017 07:50:26.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez BUDRY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@budry.pl> o 2017-02-21 21:08

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 07:50

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie przez GRABOWIEC

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: gmina@grabowiec.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłane: 2017-02-21 20:33

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez GRABOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres uggrabowo@interia.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez WSCHOWA

Twoja wiadomość

Do: wschowa@wschowa.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:40

odczytano w dniu 2017-02-22 07:48.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez OSTASZEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<ug@ostaszewo.pl> o 2017-02-21 21:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-02-22 07:51

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez SUCHOWOLA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@suchowola.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez REJOWIEC 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@gmina.rejowiec.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez ŁAGIEWNIKI

Twoja wiadomość

Do: gmina@lagiewniki.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:28

odczytano w dniu 2017-02-22 07:51.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez ROGÓŹNO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@rogozno.ug.gov.pl> o 2017-02-21 20:31

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 07:52

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez DAMNICA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@damnica.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.